Home

Nieuws

Hardnekkig verzuim door arbeidsongeval

Elk jaar krijgt ongeveer 1 op de 20 tuinbouwbedrijven te maken met een arbeidsongeval. 1,6% van de medewerkers verzuimt door zo’n ongeval 4 dagen of meer.

In de tuinbouw was in 2018 één dodelijk arbeidsongeval te betreuren. In de totale agrarische sector vielen 14 slachtoffers, dit jaar vooral in de dierhouderij en groen. Dit cijfer is al jaren vrij constant iets boven de 10, ondanks aanhoudende inspanningen van de Stichting Gezondheid Agrarische Sectoren Stigas om dat naar nul terug te brengen.

Gekeken naar alle ongevallen op bedrijven is er wel iets meer aan de hand. De recentste cijfers van het CBS zijn van 2017: 3,9% van de medewerkers in de land- en tuinbouw kreeg dat jaar te maken met een arbeidsongeval. Dat is iets meer dan het landelijk gemiddelde van 3,4%.

Tuinders en boeren op vierde plaats

Ruim een derde van die agrarische ongevallen (1,6% van alle medewerkers) had tot gevolg dat de medewerker 4 dagen of meer moest verzuimen. Met die laatste score staat de agrarische sector op plaats 4 van alle sectoren. Koploper bij het voorkomen van dergelijke min of meer ernstige ongevallen is de sector waterbedrijven en afvalverwerking met 2,7%, gevolgd door industrie en vervoer en opslag, allebei met 1,9%.

Hulpverleningscursus voor Polen

Omgerekend per bedrijf komt het erop neer dat elk jaar op ongeveer 5% van de bedrijven één of meer arbeidsongevallen gebeuren, berekenden CBS en TNO 3 jaar terug. Een complicerende factor op veel tuinbouwbedrijven is het grote aantal medewerkers dat geen Nederlands spreekt. LTO Arbeidskracht biedt daarom nu een bedrijfshulpverleningscursus aan voor Poolse medewerkers. Het is volgens LTO Arbeidskracht zaak om altijd een Poolstalige BHV’er op het bedrijf aanwezig te hebben als er Poolse arbeidskrachten aan het werk zijn.

Of registreer je om te kunnen reageren.