Home

Nieuws

Minder arbeidsmigranten in tuinbouw, meer in voeding

Tussen 1 juni 2017 en 1 juni 2018 hebben uitzendbureaus ruim 184.000 arbeidsmigranten weten te bemiddelen.

Het gaat hierbij om bureaus die lid zijn van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) en de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU). In dezelfde periode 2 jaar geleden lag dit aantal met bijna 120.000 een derde lager.

Opvallend is volgens de ABU en NBBU dat een groter percentage in de voedingsindustrie wordt ingezet in vergelijking met 2 jaar geleden en minder in de tuinbouw. Dat blijkt uit het 2-jaarlijkse arbeidsmigrantenonderzoek onder leden van de ABU en NBBU.

Betere economische omstandigheden

De stijging in het aantal bemiddelde arbeidsmigranten is vooral te verklaren door het feit dat de economische omstandigheden zijn verbeterd, stellen de uitzendorganisaties. Van arbeidsmigranten komt:

  • 72,8% uit Polen
  • 7,6% uit Roemenië
  • 3,9% uit Hongarije
  • 3,2% uit Bulgarije
  • 2,1% uit Litouwen

Het aandeel Poolse arbeidskrachten is nog steeds heel groot, maar neemt wel wat af. In 2016 betekende een percentage Polen van 79,3 dat 4 op de 5 arbeidsmigranten een Pool was.

Lees ook: Arbeidskrachten vinden: trekken aan de laatste Pool

Aantal arbeidsmigranten in Midden-Brabant verdubbeld

Het aandeel arbeidsmigranten dat in de voedingsindustrie werkt, is in 2 jaar tijd gestegen van 18% naar 27%. Het percentage arbeidsmigranten dat in de tuinbouw werkt is in 2 jaar tijd gedaald van 19% naar 14%.

In vergelijking met 2016 is het aantal arbeidsmigranten werkzaam in Midden-Brabant bijna verdubbeld en ook het aantal dat werkt in de regio rond Schiphol groeide flink. Dit hangt vooral samen met de logistieke sector in deze twee regio’s.

Of registreer je om te kunnen reageren.