Home

Nieuws

Subsidieregeling jonge tuinders nog zes weken open

De Subsidieregeling Jonge Landbouwer (JoLa) is opengesteld. Wanneer kan ik meedoen?

Tot 7 februari is de Subsidieregeling Jonge Landbouwers (JoLa) opengesteld. Je bent jong als je op het moment van aanvraag nog geen 41 bent. Je moet bedrijfshoofd zijn en ook moet je ‘langdurige zeggenschap’ in het bedrijf hebben. Je komt niet in aanmerking als je al eens eerder hebt meegedaan met een subsidieregeling voor jonge boeren. Aanvragen lopen via overheidsdienst RVO.nl.

Openstelling per provincie

De openstelling is per provincie. Daardoor zijn er (kleine) verschillen. Zo is in Groningen geen subsidie mogelijk op een windmolen. In Brabant staan tien van de onderwerpen op de lijst van subsidiabele dingen niet open. Die lijst bevat 26 categorieën. De subsidie is maximaal 30% van de subsidiabele kosten. De maximale subsidie is € 20.000. Bedragen lager dan € 10.000 worden niet uitgekeerd.

In samenwerkingsverband naar rato

Een jonge ondernemer in een samenwerkingsverband met ook ondernemers die niet kunnen meedoen aan de regeling, kan evengoed wel meedoen. Dan volgt een correctie op het subsidiebedrag. Ofwel op basis van je aandeel in het eigen vermogen, ofwel op basis van het aantal niet-jonge ondernemers in het samenwerkingsverband.

De JoLa-regeling is onderdeel van het derde Europese PlattelandsOntwikkelingsProgramma (POP3).

Of registreer je om te kunnen reageren.