Home

Nieuws

Ophef over hormoonverstorende stoffen op AGF

In 20% van door de NVWA bemonsterde groente en fruit zitten resten van middelen die mogelijk hormoonverstorend zijn. Vooral fruit van buiten de EU, maar ook Spaans product, scoren hoog op deze middelen.

Risico’s voor zwangere vrouwen en baby‘s

Volgens milieugroep Pan Europe negeert de Europese Commissie echter een eigen verordening uit 2009 over blootstelling aan dergelijke stoffen. De Commissie zou veel sneller werk moeten maken van het herbeoordelen van toegelaten middelen op het voorkomen van hormoonverstorende stoffen. Vooral zwangere vrouwen en baby’s zijn kwetsbaar. De chemische stoffen worden in verband gebracht met het voorkomen van ADHD, autisme, diabetes en onvruchtbaarheid. De stoffen komen ook voor in kunststoffen, parfums en conserveringsmiddelen.

33 stoffen in beklaagdenbankje

Pan Europe wijst op 33 werkzame stoffen in nu nog toegelaten gewasbeschermingsmiddelen. De bekendste op de lijst is glyfosaat. Maar ook een fungicide als tebuconazol staat op de lijst. De toelating ervan loopt in september 2020 af en moet voor een verlenging herbeoordeeld worden. Zeven van de stoffen komen voor in nieuw toegelaten middelen.

Spanje en Italië in top 20

De lijst wordt aangevoerd door de Dominicaanse Republiek, Oeganda en Kenia. In ruwweg de helft van de monsters van producten uit deze landen zijn hormoonverstorende stoffen gevonden, vooral op tropisch fruit. In de top 20 van herkomstlanden staan Spanje en Italië op plaats 13 en 19, met respectievelijk 17 en 8% producten met resten van de stoffen.

Van de bemonsterde Nederlandse producten werd in 4% resten van een van de 33 stoffen aangetroffen, met name op komkommer, appel, kersen en aardbeien.

Of registreer je om te kunnen reageren.