Home

Nieuws

Voormalige firmanten procederen over verkoop grond

De rechter keurt een grondtransactie goed waarbij de agrariër aan de gemeente verkocht in plaats van aan voormalige firmanten.

Bij een grondtransactie heeft de eigenaar de grond op een juiste wijze eerst aan de zijn voormalige firmanten aangeboden. Daarmee is voldaan aan het voorkeursrecht dat werd afgesproken bij het splitsen van het bedrijf in een groente- en veeteeltbedrijf, stelt de rechter.

Te hoge prijs

De verkoop van de grond werd mogelijk voor de ontwikkeling van een recreatiecentrum. De firmanten maakten geen gebruik van het voorkeursrecht, maar volgens deze ondernemer is de grond bij hen tegen een te hoge prijs aangeboden. Dat werd duidelijk toen de transactie met de gemeente en een ontwikkelaar was ingeschreven in het kadaster. De teler had de financiële middelen om de grond te kopen, maar dat is volgens de rechter hier niet van belang. Hij wijst dan ook een boete af.

Voorkeursrecht

Onder voorkeursrecht wordt verstaan dat het perceel eerst moet worden aangeboden gedurende 2 maanden. Als de verkoper vervolgens de grond tegen gunstiger voorwaarde aanbiedt bij een derde is er het recht op een boete, maar de rechter wijst dat in dit geval van de hand. Niet aan te tonen is dat de grond tegen gunstiger voorwaarden is aangeboden aan de gemeente en de ontwikkelaar. De grond werd in delen verkocht tegen een lagere prijs en tegen een langere levertermijn, maar dat is volgens de rechtbank niet voldoende om een boete toe te kennen.

Of registreer je om te kunnen reageren.