Home

Nieuws

Droogtemaatregelen onverminderd van kracht

De droogtemaatregelen blijven van kracht. Dat heeft de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) besloten.

De regen van de afgelopen dagen heeft voor wat verbetering gezorgd in de droogtesituatie in Nederland, maar onvoldoende om het beleid aan te passen. Dat blijkt uit de Droogtemonitor van de LCW.

Het neerslagtekort is gedaald naar 294 millimeter, maar zal naar verwachting de komende week weer oplopen naar 305 millimeter.

Blijvend watertekort in Nederland

Door de regen is het waterpeil in het IJsselmeer gestegen en is de watervraag in Nederland iets minder groot. Daardoor hoeft minder water te worden ingelaten vanuit het IJsselmeer. Mede door de beperkte aanvoer van water via de Rijn en de Maas is er echter nog steeds een watertekort in Nederland.

De regen heeft niet of nauwelijks effect op het grondwaterpeil op de hoge zandgronden. De grondwaterstanden zijn stabiel en in lagergelegen delen van Nederland iets gestegen. De maatregelen met betrekking tot het grondwater blijven hier ook onveranderd van kracht. Voor de komende 2 weken wordt weinig regen verwacht.

Lees verder onder tweet

Waterkwaliteit niet verbeterd

De waterkwaliteit is door de regen van afgelopen dagen niet verbeterd. Het aantal meldingen van blauwalg, botulisme, vissterfte en negatieve zwemwateradviezen en zwemverboden neemt toe. Op meer dan 200 plaatsen is melding gedaan van blauwalg.

De verzilting is in de monding van de Hollandse IJssel en de Lek wat verminderd door de regen. Zolang de Rijnafvoer niet significant hoger wordt, zal de verziltingsproblematiek in de Rijn-Maasmonding blijven bestaan. Er is dan onvoldoende water om het getij tegendruk te bieden, aldus Rijkswaterstaat.

De chloridegehaltes in het Amsterdam-Rijnkanaal en in het Volkerak-Zoommeer liggen onder de streefwaarden, maar blijven fluctueren. Volgens Waterschap Scheldestromen kunnen Tholen en Sint-Philipsland hierdoor de komende tijd nog voorzien worden van zoet water, waardoor boeren hun gewassen kunnen blijven beregenen. Dit dreigde niet meer mogelijk te zijn vanwege de verzilting. Het waterschap adviseert boeren wel het chloridegehalte van het water goed in de gaten te houden.

Minister: wees nog steeds zuinig op water

Minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen benadrukte deze week dat de droogte nog niet voorbij is. “De buien zijn lang niet overal gevallen en zijn eigenlijk een druppel op de gloeiende plaat. Het is al heel lang heel droog geweest. Ik zou echt mensen op het hart willen drukken: die paar buitjes, dat is echt niet voldoende. Wees nog steeds zuinig op water en ga niet je auto wassen”, aldus de minister.

39 boetes om beregeningsverboden

Waterschappen hebben deze zomer tot nu toe 39 boetes uitgeschreven voor overtredingen van beregeningsverboden. Ruim 150 mensen kregen een waarschuwing, meldt de Unie van Waterschappen. “Deze cijfers laten zien dat het verbod goed wordt nageleefd”, zegt Dirk-Siert Schoonman van de Unie van Waterschappen in het NOS Radio 1 Journaal. “Mensen krijgen eerst een waarschuwing en sommigen proberen wel een beetje op de grens te gaan zitten. Daarom moet je zichtbaar gaan handhaven en laten weten dat het serieus is. Meestal volstaat een waarschuwing en gaan mensen niet een tweede keer in de fout.”

Meeste boetes in Gelderland en Overijssel

De meeste boetes uitgedeeld in Gelderland en Overijssel. “Daar zien we ook de grootste problemen voor de landbouw. Ook in het Zuiden, in Noord-Brabant, zien we enige verhoging van het aantal boetes.” Particulieren krijgen een boete van € 500 bij overtreding, voor bedrijven is dit € 1.500.

In 13 van de 21 waterschappen gelden verboden voor beregenen met oppervlaktewater. In 2 waterschappen, in Twente en de Achterhoek, mag ook niet beregend worden met grondwater.

Waar in Nederland geldt een beregeningsverbod? Bekijk het overzicht

Of registreer je om te kunnen reageren.