Home

Nieuws

Geen gezondheidseffect van teelt op omwonenden

Er zijn geen waarneembare gezondheidseffecten bij omwonenden van landbouwpercelen waarop (mogelijk) gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt.

In een verkennend onderzoek staat dat er over het algemeen geen duidelijke verbanden worden gevonden tussen gezondheid en de nabijheid van landbouwpercelen. Het onderzoek is uitgevoerd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Het Institute for Risk Assessment (Iras) van de Universiteit Utrecht en het instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel). De opdracht kwam van het ministerie van Volksgezondheid.

Mensen gezonder dicht bij landbouwpercelen

Mensen die dicht bij landbouwpercelen wonen, lijken gemiddeld iets gezonder te zijn dan personen die in vergelijkbaar niet-stedelijk gebied wonen, maar niet zoveel omgeven worden door landbouwgrond. Mensen die in de buurt van maispercelen wonen, sterven vaker als gevolg van luchtwegaandoeningen, maar het is niet duidelijk of het gebruik van bestrijdingsmiddelen daarin een rol speelt.

Het onderzoek trekt geen conclusies over een mogelijk verband tussen het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en de ziekten. Daar is nader onderzoek voor nodig.

Nabijheid van teelt en medische gegevens

De onderzoekers noemen een aantal andere observaties waarbij de omvang van een nabije teelt of de afstand tot de teelt opvalt bij een aantal medische gegevens. Het gaat daarbij om de nabijheid van zomergerst en een gemiddeld hoger geboortegewicht, ziekte van Parkinson en oogirritaties in de buurt van fruitteelt en leukemie bij rotatieteelt van granen, bieten en aardappelen. Het onderzoek trekt geen conclusies over een mogelijk verband tussen het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en de ziekten. Daar is nader onderzoek voor nodig.

Meer onderzoek naar blootstelling middelen

Het verkennend onderzoek is gedaan naar aanleiding van zorgen over de mogelijke effecten van chemische bestrijdingsmiddelen op de gezondheid van omwonenden. De Gezondheidsraad adviseerde in 2014 om de blootstelling van omwonenden en passanten aan bestrijdingsmiddelen nader in kaart te brengen. Dit onderzoek is daarvan een onderdeel. Een onderzoek naar feitelijke blootstelling aan bestrijdingsmiddelen loopt nog en zal naar verwachting later dit jaar worden afgerond.

Of registreer je om te kunnen reageren.