Home

Nieuws

Boer en tuinder kan naar rechter bij oneerlijke handelspraktijken

Boeren en tuinders kunnen binnenkort naar de rechter als zij oneerlijke handelspraktijken ervaren.

Er komt namelijk een expliciet verbod op een aantal oneerlijke handelspraktijken in de land- en tuinbouwsector. Dat kondigde minister Carola Schouten vrijdag 29 juni aan in een Kamerbrief.

De ministerraad heeft ingestemd met een pakket dat moet leiden tot een sterkere positie van boeren en tuinders in de keten. Bij overtredingen kunnen zowel de rechter als de Autoriteit Consument en Markt (ACM) ingrijpen en sancties opleggen.

Periodiek onderzoek ACM

Minister Carola Schouten erkent dat partijen verderop in de keten zodanig geconcentreerd zijn dat de onderhandelingsmacht tussen partijen onevenwichtig verdeeld is. Boeren en tuinders moeten daardoor vaak prijzen in de markt accepteren, zo is te lezen in de Kamerbrief. ACM gaat dan ook periodiek onderzoek doen naar de prijsvorming en eventuele problemen in de sector.

Wijziging contracten

Uit onderzoek van Wageningen Economic Research blijkt dat 10 tot 20% van de boeren te maken heeft met handelspraktijken die zij ervaren als oneerlijk. Voorbeelden hiervan zij het eenzijdig wijzigen van contracten of het kort van tevoren annuleren van een bestelling van bederfelijke producten. Het verbod dat er nu komt, geeft boeren de mogelijkheid naar de rechter te stappen. Het eerder door Schouten genoemde meldpunt komt er ook. Boeren kunnen hier laagdrempelig en vertrouwelijk klachten melden.

Artikel gaat verder onder de tweet.

Samenwerking

Daarnaast wil het kabinet meer duidelijkheid bieden over de mogelijkheden tot samenwerking en het maken van onderlinge afspraken tussen boeren. Uit het onderzoek van WER blijkt dat boeren als veel samenwerken, maar volgens Schouten zouden nog veel mogelijkheden onbekend zijn. Deze krachtenbundeling zou de positie van hen in de keten verbeteren en het inkomen positief beïnvloeden.

De wettelijke vastlegging van oneerlijke handelspraktijken sluit aan bij het recente voorstel van de Europese Commissie voor een richtlijn voor de aanpak van oneerlijke handelspraktijken.

Of registreer je om te kunnen reageren.