Home

Nieuws

Schouten wil inkoopprijs telers weten

Om de positie van tuinders te verbeteren is het nodig dat de prijsvorming transparant wordt. De Europese Commissie en Nederland broeden daarop.

Dat zegt Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, in antwoorden op Kamervragen. Het transparant maken van de prijs is 1 van de 3 hoofdmaatregelen die de Europese Commissie voorbereidt om oneerlijke handelspraktijken uit te bannen. Nederland wil prijzen monitoren voor producten die voldoen aan bovenwettelijke eisen. Binnenkort komen minister Schouten en staatssecretaris Mona Keizer van Economische Zaken en Klimaat met een uitwerking van de maatregelen om de positie van boeren en tuinders in de keten te verbeteren. Ook de Europese Commissie komt met een voorstel om de prijstransparantie te verhogen.

Eigen beleid EU-lidstaten mogelijk

De richting van de voorstellen van de Europese Commissie ligt in lijn met de beloftes die het kabinet in het regeerakkoord aankondigde. Volgens Schouten heeft de Europese Commissie bovendien relatief veel ruimte gelaten aan lidstaten om eigen beleid te maken. Vanuit Europa komt maar een beknopte lijst met handelspraktijken die verboden worden, zoals het eenzijdig wijzigen van de inkoopvoorwaarden. Landen kunnen daaraan maatregelen toevoegen.

Nederland heeft een voorkeur voor een systeem van geschillenbeslechting en prijsmonitoring. Of dat betekent dat het ministerie prijsvorming deels openbaar wil maken, is nu niet duidelijk. Mogelijk wordt een monitoringsysteem beoogd met meer algemene uitkomsten.

Aanbevelingen werkgroep-Veerman

Het was de werkgroep Agricultural Markets Task Force onder leiding van Cees Veerman die in 2016 aanbevelingen deed om te komen met EU-regelgeving voor onder andere samenwerking tussen producenten, oneerlijke handelspraktijken en markttransparantie. De Europese Commissie heeft de regels voor samenwerking al verduidelijkt en de vrijstellingen daarvoor voor partijen in de land- en tuinbouw. Nu komen dus de voorstellen tegen oneerlijke handelspraktijken en markttransparantie aan bod.

Of registreer je om te kunnen reageren.