Home

Nieuws

NVWA: Accenten op residu en subsidiefraude

De NVWA stelt risico’s van bestrijdingsmiddelen goed in de hand te hebben, maar noemt de materie complex.

Dat schrijft de NVWA in het jaarverslag, waarin het ook aankondigt met risicoanalyses te komen voor productieketens waar fraude met subsidies en erkenningen plaatsvindt.

Veel vragen consumenten

De NVWA kreeg in 2017 bij mediaberichten over residuen in bijvoorbeeld aardbeien veel vragen van consumenten over veiligheid van het eten van groente en fruit. Bij de NVWA bestudeert bureau Risicobeoordeling & onderzoek (BuRO) deze materie en adviseert over de grenswaardes. Dick Sijm is plaatsvervangend directeur van BuRO. Hij noemt onderzoek naar gezondheidseffecten van residuen complex. De wetenschap zoekt antwoorden hoe bestrijdingsmiddelen op elkaar in werken, maar dat is nog niet in wet- en regelgeving geregeld.

Berichten over residu op groente en fruit leiden tot veel vragen bij NVWA. - Foto: Roel Dijkstra
Berichten over residu op groente en fruit leiden tot veel vragen bij NVWA. - Foto: Roel Dijkstra

Ingewikkeld onderzoek

De NVWA werkt voor de adviezen samen met RIVM en Rikilt en gebruikt vooral literatuuronderzoek. Sijm: "De ingewikkeldheid van het onderzoek schuilt erin dat de ene chemische stof al schadelijk is bij kortstondige blootstelling, terwijl de andere stof pas na jaren de gezondheid nadelig beïnvloeden. Weer andere stoffen zijn pas schadelijk voor je nageslacht, via je ei- of zaadcellen." De NVWA legt aan consumenten uit dat verschillende grenswaardes bestaan voor acute risico’s en jarenlange inname van lage doseringen. Daar is een ruime veiligheidsmarge ingebouwd voor de toegestane middelenresten, stelt Sijm.

Risicoanalyse subsidiefraude

De NVWA wil ook fraudebestrijding meer risicogericht aanpakken. Een jaar geleden deed de NVWA-opsporingsdienst IOD een inval bij een tomatenbedrijf wegens GMO-fraude. De NVWA stelt samen te werken met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) om de subsidieregelingen fraudebestendiger te maken. Binnenkort komt de NVWA daarvoor met risicoanalyses voor verschillende ketens. Daarbij benoemt NVWA niet om welke ketens het gaat, maar in de afgelopen jaren is de NVWA direct betrokken geweest bij GMO-onderzoeken.

De risicoanalyses zijn nodig om accenten te leggen in het toezicht door de NVWA waarvan de capaciteit niet voldoende is om alle risico’s te monitoren, zegt directeur Rob van Lint.

Of registreer je om te kunnen reageren.