Home

Nieuws

Schadelijkheid varroamijt voor bijen bevestigd

Vlaams bijenonderzoek laat een duidelijke relatie zien tussen bijensterfte en besmetting met varroamijt.

De resultaten van het Vlaamse bijenbewakingsprogramma HealthyBee toonden een relatie tussen wintersterfte en besmetting met varroamijt, maar niet met andere parasieten als nosema. Uit het onderzoek blijkt dat de gemeten gehaltes chemische producten in stuifmeel geen verhoogd risico vormden. Dat jaar was de bijensterfte buitengewoon hoog.

Aanbevelingen

Het zijn uitkomsten van een bewakingsprogramma dat het Belgische voedselagentschap FAVV in het najaar van 2016 startte. Een wetenschappelijk comité neemt de uitkomsten onder de loep en komt mogelijk met nieuwe aanbevelingen voor onder meer het houden van bijen. Over de oorzaken van bijensterfte loopt al jaren een wetenschappelijke discussie.

Bijensterfte is volgens het FAVV in ieder geval een veelvoudig probleem. Meest genoemde oorzaken hiervoor zijn bijenziekten zoals de varroamijt, chemische residuen, het verarmen van het voedselaanbod (stuifmeel en nectar) en de combinatie van deze factoren.

865 kolonies gevolgd

In de studie HealthyBee bij 193 imkers met in totaal 865 bijenkolonies een jaar lang opgevolgd. De gemiddelde wintersterfte 2016-2017 bij de opgevolgde bijenstanden bedroeg bijna 28%. Dat is veel meer dan de 10% die als normaal wordt beschouwd. De studie toont een sterk verband aan met de besmetting door varroamijt.

Of registreer je om te kunnen reageren.