Doorgaan naar artikel

Nederland hanteert strengste bijennormen

Foto: Joost Stallen

Foto: Joost Stallen

Voor hommels en solitaire bijen gaat Nederland een maximaal toelaatbare sterfte door de inzet van een gewasbeschermingsmiddel hanteren van 7%. Dat is dezelfde norm als bij honingbijen.

De Europese Commissie legt de norm voor sterfte van honingbijen door gebruik van een gewasbeschermingsmiddel op 10%. Voor hommels en solitaire wilde bijen is er momenteel geen Europese norm. Daarom had het Ctgb landbouwminister Henk Staghouwer geadviseerd ook in Nederland nog geen norm voor deze bestuivers te hanteren. Staghouwer volgt echter de door de Kamer aangenomen moties van de Partij voor de Dieren waarin sprake is van de norm van 75 voor maximaal toelaatbare sterfte van deze bestuivers. Net als bij de honingbijen is Nederland daarmee strenger dan andere lidstaten, meldt Trouw.

Werkwijze Ctgb

Het Ctgb benadrukt dat geen drempel niet betekent dat er geen bescherming is. Uitgangspunt is nu dat een gewasbeschermingsmiddel geen negatieve effecten op de populatie hommels en wilde bijen mag hebben. Veldstudies moeten laten zien of bestuivers sterven door het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Die aanpak is volgens het Ctgb vergelijkbaar met de beoordeling van milieurisico’s voor vogels, zoogdieren en waterorganismen.

Beheer
WP Admin