Doorgaan naar artikel

Schouten: meer bijenbescherming dan Ctgb nodig vindt

Demissionair landbouwminister Carola Schouten - Foto: ANP

Demissionair landbouwminister Carola Schouten - Foto: ANP

Landbouwminister Carola Schouten wil in het nieuwe bijenrichtsnoer voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen een hoger beschermingsniveau voor bijen dan het College voor Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (Crgb) nodig vindt.

Volgens het Ctgb ontbreekt een wetenschappelijke grond om het beschermniveau zo ver aan te scherpen als de minister wil.

Schouten bepleit in Europees verband in lijn met een motie van de Tweede Kamer om bij de toelating van gewasbeschermingsmiddelen voor te schrijven dat er proeven worden uitgevoerd waarvoor grote oppervlakten (honderden vierkante kilometers). De minister stelt dat 7% afname van de omvang van een honingbijenkolonie door blootstelling aan een gewasbeschermingsmiddel het maximum moet zijn. De Europese Commissie heeft voorgesteld dat percentage op 10 te zetten, terwijl het Ctgb vindt dat er op grond van de beschikbare wetenschappelijke informatie geen reden is een lager maximum dan 12,8% vast te stellen om honingbijen te beschermen. De minister wil wel opschuiven naar 10% als daarmee een compromis in de EU bereikt kan worden.

Beheer
WP Admin