Home

Nieuws

Minister wacht met oordeel over neonicotinoïden

Zolang de Europese Commissie niet met een voorstel komt over de toelating van de neonicotinoïden imidacloprid, clothianidine en thiamethoxam neemt landbouwminister Carola Schouten geen standpunt in.

In elk geval zal er in het permanent comité voor planten, dieren, voeding en veevoer (Scopaff) tijdens de vergadering van 21 of 22 maart niet over worden gestemd. Dat bleek woensdag 7 maart bij het Tweede Kamerdebat over gewasbeschermingsmiddelen.

Wetenschappelijke adviezen volgen

Kamerleden ter linkerzijde (SP, GroenLinks, Partij voor de Dieren) bepleiten een verbod. Regeringspartijen CDA en VVD zijn daarin voorzichtiger, waarbij beiden (Maurits von Martels voor het CDA en Helma Lodders voor de VVD) zeggen dat van belang is dat de wetenschappelijke adviezen worden gevolgd.

De Europese Commissie zal bij een voorstel mede uitgaan van een advies van de Europese voedselveiligheidsautoriteit Efsa. Die heeft bij zijn advies gebruikgemaakt van een toetsingskader dat formeel nog niet de vereiste goedkeuring heeft.

Kamerleden selectief met adviezen Efsa

Minister Schouten merkt op dat Kamerleden selectief omgaan met de adviezen van de Efsa; “Het is niet goed of het deugt niet”, zegt de minister. Daarbij duidde ze onder andere op de standpunten van Partij voor de Dieren en GroenLinks die in het dossier over glyfosaat grote vraagtekens zetten bij het oordeel van de Efsa, terwijl ze nu het Efsa-advies omarmen. Omgekeerd was de VVD het eens met het glyfosaat-standpunt van de Efsa, terwijl Helma Lodders nu vraagtekens zet bij het toetsingskader dat Efsa gebruikt. De minister wacht af waar de Europese Commissie mee komt.

Of registreer je om te kunnen reageren.