Home

Nieuws

Laatste aanpassing Milieukeur raakt teelt

Het teeltschema dat Milieukeur opvolgt, is gepubliceerd met een gedeeltelijke aanscherping. Wel wordt goed gevolgd of dat voor alle teelten haalbaar is.

Donderdagmiddag 1 maart lanceert Stichting Milieukeur On the Way to PlanetProof. Na de hoorzitting eind januari zijn veel wijzigingsvoorstellen ingediend en daarvan zijn er veel overgenomen in het definitieve certificeringsschema, laat Stichting Milieukeur weten. Telers moeten straks met bonus- en maluspunten een niveau bereiken.

Bonuspunten groene middelen

Zo is het na de hoorzitting voor een aantal groene middelen niet meer mogelijk om bonuspunten te halen, omdat het feitelijk geen vervangers zijn voor chemische bestrijdingsmiddelen. Greenpeace heeft dat voorstel ingediend in de hoorzitting en deze is overgenomen door het College van Deskundigen. Daarbij wordt wel nadrukkelijk gevolgd of de teelt kan voldoen aan de eisen in het schema.

Meetlat

Zo is nu ook vastgesteld dat open teelten 10 bonuspunten moeten verzamelen met keuzemaatregelen die goed zijn voor natuur en milieu. Voor bedekte teelten is de lat op 7 punten gelegd, omdat voor deze teelten minder mogelijkheden zijn voor vrijwillige milieumaatregelen.

Volgens Stichting Milieukeur (SMK) is dat besluit genomen na uitgebreide proeven op teeltbedrijven. Niet zeker is of deze eis haalbaar is voor alle teelten en sectoren. Als blijkt dat dit te hoog gegrepen is, kan ‘hieraan een mouw gepast worden’, aldus SMK.

Effect inspraak

Veel inspraak tijdens de hoorzitting heeft geleid tot een verduidelijking of toevoeging van keuzemaatregelen in het teeltschema. Ook is na een reactie van Nefyto voor een aantal stoffen een versoepeling doorgevoerd. Nefyto vroeg een grotere uitbreiding van de lijst groene middelen, maar daaraan is nu geen gehoor gegeven. De middelenlijsten zijn geupdate met de jongste wetenschappelijke inzichten. Zo is het aantal middelen dat is toegestaan iets uitgebreid omdat die eerder niet beoordeeld waren.

Adviesbureau CLM vergeleek het ‘oude’ Milieukeur en de nieuwe standaard en concludeert dat het ambitieniveau ten minste gelijk is gebleven en op onderdelen is aangescherpt. “Dit was voor Greenpeace en Jumbo een belangrijke voorwaarde om de nieuwe standaard te ondersteunen en deze te hanteren als inkoopnorm.”

Of registreer je om te kunnen reageren.