Home

Nieuws

Plantgezondheidswet: meer aandacht voor controle

Met een nieuwe Plantgezondheidswet wil het ministerie meer aandacht geven aan controle op plantaardige ziekten en plagen bij import en export vanuit de Europese Unie en de doorvoer binnen de Europese Unie.

Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) heeft de wet ter consultatie gepubliceerd.

De wet vloeit voort uit de nieuwe Controleverordening van de Europese Unie, die vorig jaar is vastgesteld. Hierin zijn de regels voor plantgezondheid samengebracht met de regels op gebied van diervoeders en levensmiddelen en de regels voor diergezondheid en dierenwelzijn.

Beregeningsverboden

De wet is aanvullend op de Europese Verordening. De Europese regels zijn rechtstreeks van toepassing voor de Europese burgers en bedrijven. De wet stelt alleen regels waar de Europese verordening dat toestaat. Dat is bijvoorbeeld het geval bij extra regels voor de teelt van pootaardappelen, waar beregeningsverboden zijn ingesteld om bruinrotbesmetting te voorkomen.

Lijst verboden planten

Overigens is nog niet precies duidelijk hoe de Europese verordening op detailniveau uitpakt, omdat de Europese Commissie op een aantal punten nog nadere regels voor de uitwerking van de verordening moet opstellen. Daarbij gaat het onder andere over een voorlopige lijst van verboden planten die niet mogen worden ingevoerd in verband met een hoog risico op schadelijke organismen. Andere punten die nog niet geheel zijn uitgewerkt zijn het fytosanitair certificaat bij import, de elektronische certificering en de voorschriften voor het plantenpaspoort,

De wet heeft betrekking op de hele keten van gebruikers van planten en plantaardig materiaal: van telers en kwekers tot de consument. Op de wet kan tot 2 april via de consultatie worden gereageerd.

Of registreer je om te kunnen reageren.