Home

Nieuws

‘Veeteler niet zomaar plantenteler’

Vernattingsplannen die de provincie Noord-Holland heeft met enkele veenweidepolders gaan te ver voor veetelers die op plantenteelt zouden moeten overschakelen.

“Je kunt niet zomaar iemand omturnen van veeteler naar plantenteler”, zegt Rona Uitenhuis, lid van regiobestuur West van LTO Noord. Als de provincie Noord-Holland zou besluiten dat het uitgangspunt is dat de bodemdaling moet stoppen, betekent het voor veel veehouders het einde van het huidige bedrijf, stelt Uitenhuis in Boerderij Vandaag. Melkveehouders protesteerden deze week bij het provinciehuis. Het gaat met name om de Westzaanpolder, Blijkmeer- en Burkmeerpolders.

Ongeveer 150 veenweideboeren kwamen bij het provinciehuis in Haarlem bijeen om te protesteren tegen de notitie van de provincie Noord-Holland, waarin wordt voorgesteld de veenweidegebieden onder water te zetten. - Foto: Fotopersburo Dijkstra - Foto: Fotopersbureau Dijkstra
Ongeveer 150 veenweideboeren kwamen bij het provinciehuis in Haarlem bijeen om te protesteren tegen de notitie van de provincie Noord-Holland, waarin wordt voorgesteld de veenweidegebieden onder water te zetten. - Foto: Fotopersburo Dijkstra - Foto: Fotopersbureau Dijkstra

Vernatting tegen CO2-uitstoot

Het stoppen van bodemdaling in veenweidegebeiden is een belangrijk onderdeel van het terugdringen van broeikassengassenuitstoot voor de provincie Noord-Holland. In 2050 wil Noord-Holland de CO2-uitstoot met 95% terugdringen, onder meer door vernatting van veenweidegebieden. Politiek lijkt er draagvlak voor het zoeken naar andere oplossingen zoals onderwaterdrainage om het grondwaterpeil bij veel neerslag en droogte stabieler te houden. Ook andere vormen van drainage en klei inbrengen wordt als alternatief gezien.

Optie plantenteelt

De teelt van natte gewassen is als optie voor melkveehouders niet aantrekkelijk, omdat het niet te combineren is met veeteelt. De provincie spreekt over teelten die zich nog niet bewezen hebben zoals lisdodde en azola voor diervoeding maar ook voor andere toepassingen. Boerderij Vandaag noemt daarnaast ook andere teelten als munt, cranberry en blauwe bes die mogelijk te telen zijn op natte veengronden.

Of registreer je om te kunnen reageren.