Home

Nieuws

Van Veldhoven werkt aan financieringsfonds sanering asbestdaken

Er komt een landelijk dekkend fonds voor de financiering van de sanering van asbestdaken.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat is bezig om een dergelijk fonds op te zetten. Dat zei ze bij de begrotingsbehandeling van haar ministerie. De Tweede Kamer had via een motie van CDA-Kamerlid Maurits von Martels en VVD-er Eric Ziengs gevraagd om een dergelijk fonds.

Lees verder onder de tweet.

Budget asbestsanering

Aanleiding voor het fonds is dat veel ondernemers en particulieren de sanering van asbestdaken niet kunnen betalen. Op het moment is er een subsidieregeling voor de sanering van asbestdaken, maar dit budget zal in de loop van volgend jaar opraken. In totaal is er dan € 75 miljoen aan uitgegeven.

Subsidie was bedoeld voor een versnelling sanering

Von Martels vroeg tijdens het debat of het subsidiepotje al leeg is. “Nee, nu nog niet, maar dat gaat in 2019 wel gebeuren”, antwoordde Van Veldhoven. Er wordt in 2019 nog wel geld uitbetaald: nog meer dan 10% van het totale bedrag van € 75 miljoen. “Daarna is het de bedoeling dat we een andere vorm van ondersteuning hebben voor mensen die een asbestdak te saneren hebben. De subsidie was namelijk bedoeld voor een versnelling. Die hebben we bereikt, maar we moeten nu overgaan naar andere financieringsvormen”, vindt Van Veldhoven. De staatssecretaris is met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) in overleg over het fonds.

Lees meer over de subsidieregeling verwijderen asbestdaken op de site van RVO.nl.

Geen verlenging subsidie

SP-Kamerlid Cem Laçin diende bij de begrotingsbehandeling een motie in om de subsidieregeling voor het verwijderen van asbestdaken ook na 2019 voort te zetten met extra geld. Van Veldhoven wil dit niet, omdat ze inzet op de financieringsregeling in plaats van de subsidie. Half oktober verlengde Van Veldhoven de termijn waarop alle asbestdaken verwijderd moeten zijn van 1 januari 2024 naar 31 december 2024.

Of registreer je om te kunnen reageren.