Home

Nieuws

Tijdelijke arbeid veel duurder door WAB

De Wet Arbeidsmarkt in Balans maakt arbeid in de tuinbouw tot 7,5% duurder. Het wetsvoorstel heeft vooral gevolgen voor teelten met veel tijdelijke arbeid.

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Wouter Koolmees heeft op 7 november de WAB naar de Tweede Kamer gestuurd. Beoogde ingangsdatum van de nieuwe regels is 1 januari 2020. Marc Calon, voorzitter van LTO Nederland: “De stapeling van maatregelen én deze wet maakt seizoenarbeid onbetaalbaar voor werkgevers en treft seizoenarbeiders keihard in de portemonnee. Dat kan niet de bedoeling zijn van het kabinet.”

Aanspraak op transitievergoeding uitgebreid

De veranderingen die tuinders het hardst treffen, zijn die rond de transitievergoeding en de WW-premie. De transisitievergoeding die een werkgever moet betalen aan een uit dienst tredende werknemer wordt tot op heden pas berekend vanaf een dienstverband van ten minste 24 maanden. Daarna gaat de teller lopen tot aan een maximale vergoeding van € 75.000. In de WAB begint de teller voor de hoogte van die vergoeding bij uitdiensttreding al te lopen vanaf dag 1 dat een werknemer aan het werk gaat, met wat voor contractvorm dan ook.

Lees verder onder de foto

Vooral voor teelten met kortere oogstpieken zoals asperges maakt de WAB arbeid veel duurder. - Foto: Stan Verstegen
Vooral voor teelten met kortere oogstpieken zoals asperges maakt de WAB arbeid veel duurder. - Foto: Stan Verstegen

Geen optie voor teler met oogstpieken

Deze maatregel is bedoeld om werkgevers ertoe aan te zetten werknemers in vaste dienst te nemen. Een optie die veel tuinders met kortdurende oogstpieken niet hebben. “Berekeningen laten zien dat werkgevers tot wel 7,5% extra kosten gaan krijgen”, aldus Calon. “Dit wetsvoorstel druist in tegen de wil van het kabinet om de ketenpositie van boeren en tuinders juist te versterken.”

Hoge én lage WW-premie duurder

Eerder dit jaar maakte Koolmees zijn voorstellen al openbaar in een zogeheten internetconsultatie. Net als de plannen met de transitievergoeding heeft de minister ook zijn plannen om de verschillende WW-premies per sector af te schaffen onveranderd gelaten. Tot nu toe was het zo dat voor werkgevers in sectoren die een lager beroep doen op WW-gelden ook lagere premies gelden. Met het creëren van één groot fonds, waaraan alle werkgevers uit alle sectoren dezelfde hoge premie voor tijdelijke arbeid en lage premie voor vaste arbeid moeten bijdragen, gaat de premie voor de tuinbouw omhoog.

Lobby naar kamerfracties

LTO Nederland en de vaktechnische organisaties zoals Glaskracht en NFO zullen hun lobby de komende tijd extra gaan richten op de Kamerfracties. Tegelijkertijd worden ook de gesprekken met het ministerie en het kabinet voortgezet om het duurder maken van seizoensarbeid ongedaan te maken en de risico’s van het in dienst nemen van medewerkers, vooral voor kleine werkgevers, te verlichten, aldus een woordvoerder.

Lees ook: Niemand blij met arbeidswet Koolmees

Of registreer je om te kunnen reageren.