Home

Nieuws

CLM en WUR bouwen milieulastmeter middelengebruik

Vanaf 1 januari wordt gebouwd aan een milieulastindicator voor tuinbouwproducten. Medio 2021 moet de tool af zijn.

Het gaat om een gedetailleerde weging van de milieulast van gewasbescherming. De basis daarbij is de vraag welke middelen op welke manier zijn gebruikt voor een tomaat of bloemkool die in de winkel ligt. Gisteren maakte Jelmer Vierstra van Natuur & Milieu dit nieuws bekend op het Nationaal Groente en Fruit Congres.

LNV en bedrijfsleven betalen

Uitvoerders van het project zijn het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) en de Wageningen University & Research, vertelt Peter Leendertse van CLM. Zij doen hun wetenschappelijk werk in samenspraak met onder meer LTO, Stichting Natuur en Milieu en GroentenFruit Huis. Het project is ondergebracht bij de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en dus voor de helft door het bedrijfsleven en voor de helft door het ministerie van LNV gefinancierd.

Chemische én niet-chemische middelen

Eindresultaat van het project is een meetinstrument waarmee op eenvoudige en eenduidige manier producten van elke individuele teler beoordeeld kunnen worden. “Zowel de milieulast van chemische als van niet-chemische middelen wordt meegenomen, op basis van de verplichte middelenregistratie”, aldus Leendertse.

Overeenstemming tussen wetenschap, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheid over wat daarbij hoe zwaar moet wegen, moet aan discussies over de milieubelasting van al dan niet onder bepaalde keurmerken geteelde groente en fruit een einde maken.

Per teelt, systeem en land vergelijken

Door de gemiddelde scores van producten binnen verschillende systemen, zoals PlanetProof of biologisch of gangbaar, met elkaar te vergelijken kan er per teelt ook een indicatie van de milieulast per keurmerk of teeltmethode worden gegeven. En met de milieulastindicator zou ook bijvoorbeeld Nederlands en Spaans product vergeleken kunnen worden.

Of registreer je om te kunnen reageren.