Home

Nieuws

Nederlandse agrariër is het beste opgeleid

Nederlandse boeren en tuinders zijn het beste opgeleid, vergeleken met die uit andere lidstaten in de Europese Unie.

Volgens een rapport van Europese Unie over de agrarische sector in 2017 heeft 64% van de Nederlandse boeren en tuinders twee jaar of langer een landbouwgerichte opleiding of cursus gevolgd. Ook de Duitsers scoren hoog.

Veel praktijkervaring in Europa

Europees gezien vertrouwt 71% van de agrarische bedrijfshoofden op hun praktijkervaring, zij hebben dus geen landbouwgericht onderwijs gevolgd. In Nederland is dat minder dan 30%.

Het algemene opleidingsniveau van de Nederlandse boer en tuinder is iets hoger dan het gemiddelde van de 28 EU-lidstaten. In Nederland heeft meer dan de helft een diploma op middelbaar niveau, 14% van de boeren heeft een hbo- of wo-opleiding afgerond. Buurlanden België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk scoren het hoogste in deze laatste categorie, met percentages boven de 20.

Weinig vrouwen werkzaam in land- en tuinbouw

Vrouwen zijn nog steeds ondervertegenwoordigd in de agrarische sector. Ongeveer 1 op de 3 vrouwelijke Europeanen verdient haar geld in de land- en tuinbouw. In de ‘top’ van de Nederlandse sector is het beeld nog schever. Slechts 5% van de bedrijfsleiders en bedrijfshoofden is vrouw.

In totaal verdienen 10 miljoen Europeanen hun boterham in de agrarische sector. Dat is 4,4% van de totale beroepsbevolking. De meesten van hen, bijna 60%, zijn tussen de 40 en 65 jaar. De groep 65-plussers in de land- en tuinbouw beslaat 9% van het totaal. Portugal spant hierin de kroon: meer dan 40% valt in deze oudste leeftijdscategorie. Daarnaast is in Ierland, Kroatië, Slovenië, Zweden en het Verenigd Koninkrijk een groot deel van de landbouwers ouder dan 65 jaar.

Of registreer je om te kunnen reageren.