Doorgaan naar artikel

Stroperigheid in voedseleducatie nog niet opgelost

voedseleducatie premium

Er is vooral zorg dat na 2024 als het programma stopt de aanjaagfunctie voor voedseleducatie op scholen zal verslappen. Foto: Canva

Een heel netwerk aan organisaties richt zich op voedseleducatie aan kinderen. Een programma van de overheid moet dat stroomlijnen, maar het programma stopt in 2024.

Het programma Jong Leren Eten (JLE) loopt tot 2024 en is onder gebracht bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). In Nederland zijn 24 JLE-makelaars actief om het netwerk van verschillende educatieprogramma’s en organisaties te laten samenwerken en om scholen te betrekken bij voedseleducatie. Zo zijn er bestaande organisaties JOGG, Transitiecoalitie Voedsel en gemeenten Gezonde School, WUR, Vereniging GDO, Moestuincoaches, het Voedingscentrum, Boerderijeducatie Nederland en de GGD.

Geen concurrentie meer

Uit een tussenevaluatie blijkt dat het op punten lukt om de samenwerking te verbeteren tussen de organisaties. Ze zien elkaar niet meer als concurrent. Op niet alle vlakken worden de doelstellingen gehaald. Zo moeten de JLE-makelaars ervoor zorgen dat het programma Gezonde School (waarbij scholen het predicaat Gezonde School kunnen ontvangen) meer op duurzame productie gericht wordt, en niet alleen op gezonde voeding. Het lukt niet zo die samenwerking echt vorm te geven.

Ook komt informatie uit een ingesteld Programmaraad niet goed terecht bij de JLE-makelaars, blijkt uit de tussenevaluatie. De aanpak van de makelaars verschilt daardoor.

Wat als programma stopt?

Er is vooral zorg dat na 2024 als het programma stopt de aanjaagfunctie voor voedseleducatie op scholen zal verslappen. Vorige week bleek uit een evaluatie van het programma Schoolfruit dat de verplichte educatie maar door de helft van de scholen wordt uitgevoerd door tijdgebrek op scholen. Minister Piet Adema wil in de toekomst deze lespakketten dwingender opleggen.

Aan de bel trekken gemeentes

In het vervolg van deze programmaperiode beoogt JLE meer aandacht te hebben voor specifieke thema’s en activiteiten, waaronder moestuinieren, koken en voedselverspilling. Ook blijft het inbedden van voedseleducatie in het beleid van scholen aandachtspunt. Scholen moeten zich inzetten dit blijvend te doen. Het is aan te bevelen dat JLE hiervoor duidelijker aan de bel trekt bij gemeentes.

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin