Home

Nieuws

LTO wil versnelde gratis toelating ‘RUB-middelen’

LTO roept de regering op de belangrijkste middelen van de RUB-lijst zo snel mogelijk gratis de toelatingsprocedure te laten doorlopen.

Met de Regeling Uitzondering Bestrijdingsmiddelen (RUB) regelde Nederland in 2006 een gedoogsituatie voor het gebruik van huis-, tuin- en keukenmiddelen in de professionele tuinbouw. In 2012 liep die regeling af. Maar Henk Bleker, destijds staatssecretaris van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, verlengde de vrijstelling op het gebruik van bijvoorbeeld knoflook, bier, melk, groene zeep en allerlei plantenextracten. Dit in afwachting van nieuwe wetgeving.

Die nieuwe wetgeving komt er nu aan, dus moet het in februari 2018 definitief afgelopen zijn met de RUB. Het gebruik van huismiddelen van natuurlijke oorsprong zal vanaf dan zowel nationaal als Europees via de officiële toelatingsprocedures moeten worden goedgekeurd.

Niemand wil rekening betalen

“Dat kost miljoenen”, waarschuwt Joris Baecke, portefeuillehouder Plantgezondheid bij LTO Nederland, mede namens LTO Glaskracht. Aangezien niemand exclusief eigenaar is van bier of groene zeep, zal ook niemand voor de toelatingskosten willen opdraaien. Het gevolg is dat deze middelen niet meer beschikbaar zijn voor boeren en tuinders.

Die nieuwe Europese wetgeving wil garanderen dat in teelten alleen stoffen worden toegepast die veilig zijn voor mens, dier en milieu. Stoffen met een claim op een bestrijdende werking moeten vervolgens een toelatingsprocedure doorlopen. In Nederland voert het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (Ctgb) die risicobeoordeling en de beoordeling van de werkzaamheid van een stof uit.

Claim op bestrijdende werking

“Op zich een goede procedure”, vindt Baecke. “Maar stoffen die nu op de RUB-lijst staan, kun je niet met goed fatsoen op miljoenenkosten jagen.” Het zijn immers geen stoffen met een claim op een bestrijdende werking, maar wel stoffen die al sinds jaar en dag door telers gebruikt worden vanwege de werking die ze in de praktijk wel blijken te hebben. Of ze inderdaad zonder risico gebruikt kunnen worden, kan ook in een versnelde toelatingsprocedure worden bekeken.”

Of registreer je om te kunnen reageren.