Home

Nieuws

Europees Hof gaat PAS-vragen met voorrang behandelen

Het Hof van Justitie in Luxemburg gaat de zogenoemde prejudiciële vragen over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) met voorrang behandelen.

Het Hof van Justitie komt daarmee tegemoet aan het verzoek van de Afdeling bestuursrechtspraak en erkent daarmee het belang van een spoedige behandeling. Dat meldt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (RvS).

De Afdeling bestuursrechtspraak stelde in mei van dit jaar zogenoemde prejudiciële vragen over het PAS aan het Hof van Justitie in Luxemburg. De afdeling wilde voorrang vanwege de grote gevolgen die het stellen van de vragen heeft voor de economie en de natuurgebieden in Nederland.

Vragen gesteld in twee verschillende uitspraken

Zaken over het PAS die de Afdeling bestuursrechtspraak momenteel in behandeling heeft, moet zij in afwachting van de beantwoording van de vragen aanhouden. De Afdeling bestuursrechtspraak wil van het Hof van Justitie weten of het PAS in overeenstemming is met de Europese Habitatrichtlijn, en dus juridisch houdbaar is.

De prejudiciële vragen zijn gesteld in twee verschillende uitspraken. De ene uitspraak gaat over veehouderijen waarvoor op basis van het PAS natuurvergunningen zijn verleend. In die uitspraak wordt onder meer gevraagd of het PAS op grond van de Europese Habitatrichtlijn mag worden gebruikt voor het verlenen van natuurvergunningen. De andere uitspraak gaat over het weiden van vee en het bemesten van gronden, waarvoor vanwege het PAS niet langer een natuurvergunning nodig is.

Geen concrete termijn gegeven

Een concrete termijn waarbinnen de prejudiciële vragen nu worden beantwoord, heeft het Hof van Justitie niet gegeven volgens de RvS.

Of registreer je om te kunnen reageren.