Home

Nieuws

Vaak groentetelers bij stoppers bioteelt Vlaanderen

De helft van de stoppers in de biologisch landbouw in Vlaanderen verbouwde groenten of fruit of een combinaties van tuinbouwteelten.

Met 26 van de in totaal 88 gestopte bedrijven zijn gespecialiseerde groentebedrijven het meest vertegenwoordigd bij de stoppers, waarvan 17 met groenten in openlucht. Opvallend is ook dat 6 op de 10 biologische glasgroentebedrijven zijn gestopt. Dat blijkt uit een rapport van de Vlaamse overheid over de ontwikkeling van de bioteelt in Vlaanderen. Het gaat om cijfers over de jaren 2010-2016.

Definitief

Een analyse van 88 Vlaamse stoppers over de periode 2010-2016 leert dat meer dan de helft van hen binnen de eerste 5 jaar na hun eerste aanmelding als biologisch producent is gestopt. Een op de drie stopzettingen was definitief en nog een derde van de stoppers keerde terug naar de gangbare landbouw. Het aandeel stoppers in de biologische sector (3,8%) ligt in dezelfde lijn als dat in de gangbare sector (3,5%). De redenen voor bedrijfsbeëindiging lopen uiteen, blijkt uit het rapport.

Sterke stijging

Van de 430 biologische landbouwbedrijven in Vlaanderen heeft 14% een gespecialiseerd fruitbedrijf en 31% een gespecialiseerd vollegrondsgroenten bedrijf. Het aandeel glasgroentebedrijven is 2%.

Het aantal Vlaamse gecertificeerde biologische landbouwbedrijven nam vorig jaar toe van 370 naar 430. Het areaal kent een forse toename met 30%, van 5.343 hectare naar 6.960 hectare, wat vooral is toe te schrijven aan een groep omschakelende melkveehouders.

Of registreer je om te kunnen reageren.