Home

Nieuws

Efficiëntieslag bij NVWA dreigt te stranden

De efficiëntieslag bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit loopt grote risico‘s. De aanpassing van de informatiesystemen is waarschijnlijk veel duurder dan gepland, en duurt langer.

Ondertussen blijft de financiële informatievoorziening aan de Tweede Kamer over de ontwikkeling bij de NVWA achter. Dat blijkt uit een rapport van het Bureau ICT-toetsing van het ministerie van Binnenlandse Zaken en een nog interne notitie van de Tweede Kamer over de informatievoorziening door Martijn van Dam, staatssecretaris van Economische Zaken, aan het parlement.

In de interne Kamernotitie van het Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven (BOR), die bedoeld is als ondersteuning van Tweede Kamerleden, staat letterlijk dat ‘de staatssecretaris (...) nog geen begin [heeft] gemaakt met het verbeteren van de financiële informatie over de NVWA’, zoals dat door de Tweede Kamer was gevraagd.

Forse uitloop automatiseringstraject

Eerder kwam al een rapport van adviesbureau EY naar buiten, dat is gemaakt in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, dat inging op het programma BLIK. Dat programma had tot doel de informatiehuishouding van de NVWA op orde te brengen en de informatietechnologie te vernieuwen.
Volgens dat rapport kan de NVWA de vereiste veranderingen niet doorvoeren als er geen slag wordt gemaakt in de geautomatiseerde informatievoorziening. Maar het is volgens EY twijfelachtig of dat programma binnen de begroting en binnen de daarvoor geplande tijd (voor 2020) wordt gerealiseerd. Het Bureau ICT-toetsing beveelt aan rekening te houden met een forse uitloop van het automatiseringstraject. Het bureau beveelt aan om ‘voorlopig niet te bezuinigingen op het onderhoud van de bestaande systemen’.

Verbetering NVWA bron van zorg Tweede Kamer

Ondertussen is niet duidelijk hoe Van Dam de touwtjes financieel aan elkaar knoopt bij de NVWA. Hij heeft wel extra geld toegezegd, maar het is niet helder of dat geld er ook is. Begin dit jaar meldde het kabinet dat het budget voor de NVWA dit jaar was verhoogd met € 3,8 miljoen, terwijl in de begroting vorig jaar nog een bedrag van € 6,3 miljoen was opgevoerd. Volgens de Kamernotitie is onduidelijk hoe de staatssecretaris dekking vindt voor extra geld voor de NVWA.

De verbetering van de NVWA is al jaren een bron van zorg in de Tweede Kamer. Het VVD-PvdA-kabinet bezuinigde aanvankelijk op de dienst, om daar in de loop van de kabinetsperiode op terug te komen. De VVD heeft altijd gehamerd op een verbetering van de efficiëntie, die uiteindelijk ook tot uiting zou moeten komen in een verlaging van de tarieven. Het CDA ziet dat de doorberekening van de NVWA-tarieven aan de sector tegen de grenzen van het draagvlak aanloopt. De Raad van State oordeelde dat het eenvoudig doorberekenen niet strookt met de uitgangspunten van dit kabinet, maar dat was voor het kabinet geen reden iets aan te passen.

Of registreer je om te kunnen reageren.