Doorgaan naar artikel

Sector ontevreden over toezicht groente- en fruitketen

Een KCB-inspecteur controleert namens de NVWA in Barendrecht op plagen als trips en doet een kwaliteitscheck op een partij tomaten. Daarna schrijft hij een exportcertificaat uit. Dit is een fytosanitair certificaat. - Foto: Roel Dijkstra

Een KCB-inspecteur controleert namens de NVWA in Barendrecht op plagen als trips en doet een kwaliteitscheck op een partij tomaten. Daarna schrijft hij een exportcertificaat uit. Dit is een fytosanitair certificaat. - Foto: Roel Dijkstra

Hoge kosten voor fytosanitair toezicht en inefficiëntie zetten de bedrijven in de groente- en fruitketen op achterstand. Met de dierlijke sector pleit GroentenFruit Huis voor verbeteringen.

Het GroentenFruit Huis heeft een lijst van knelpunten in het toezicht door NVWA en keuringsdiensten en probeert in overleg met LNV hier verbetering in aan te brengen. Zo wil de sector een efficiëntere inzet van de keuringsdienst KCB bij import. De service en looptijden van onderzoek door laboratoria moeten verbeteren, voor zowel fytosanitair onderzoek als voor voedselveiligheid. Het gebruik van data in de toezichtsketen moet verbeteren en de tarieven moeten gelijk getrokken worden met andere landen, stelt Groenten Fruit Huis, dat zich ‘blijft verweren’ tegen verslechteringen. In andere landen is vaker sprake van versimpeld toezicht. Dat leidt tot een oneerlijk speelveld.

Tariefstijging onterecht

GroentenFruit Huis voert namens PlantNet International (PNI) en de dierlijke sector nog gesprekken met LNV over de concurrentiepositie en de inzet van private laboratoria. Recent is daar een stevige stijging van de tarieven van de NVWA bijgekomen. De tarieven vallen hoger uit door inflatiecorrectie en loonstijgingen, maar ook doordat demping van tarieven door LNV verder afgebouwd worden komend jaar. Dat leidt tot stijgingen van 7 tot 40 procent. Alleen de tarieven voor e-CertNL vallen dit jaar gunstiger uit door een tariefcompensatie gefinancierd uit sectorreserves. Ook KCB en Naktuinbouw verhoogden tarieven fors dit jaar door gestegen loonkosten en inflatie.

Argumenten nauwelijks gehoord

Het GroentenFruit Huis verzet zich sterk tegen de verhogingen. De argumenten worden nauwelijks gehoord, stelt de brancheorganisatie. “Ondanks opgevoerde argumenten, bijvoorbeeld met betrekking tot hoge kosten voor het bedrijfsleven, hoge laboratoriumkosten, inefficiëntie in het toezicht en impact op de concurrentiepositie (ongelijk speelveld), lijkt het ministerie zich alleen te richten op de uitvoering van het regeerakkoord zonder inhoudelijke argumenten mee te wegen.”

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin