Home

Nieuws

Bedrijven volgen Westlandontwikkeling niet

Bij de snelle tuinbouwontwikkeling van de gemeente Westland volgt het bedrijfsleven niet helemaal.

Dat blijkt uit de jaarstukken 2016 waarin de gemeente Westland inzicht geeft in haar omvangrijke tuinbouwprogramma’s op gebied van energietransitie, herstructurering, biobased en het aantrekken van internationale topbedrijven. Daarin steekt de gemeente opgeteld vele miljoenen euro’s en is het actief in lobby via Greenports, maar ook nationaal en internationaal (volgende week organiseert Westland een internationaal tuinbouwcongres).

Uitzondering aardwarmte

Het bedrijfsleven volgt dat tempo niet helemaal, al geldt dat niet op alle terreinen. Op gebied van energietransitie zijn namelijk tientallen Westlandse bedrijven betrokken bij aardwarmteprojecten. De gemeente Westland steekt miljoenen euro’s in de ontwikkeling van aardwarmte door garanties, maar ook door inzet van twee dochters, namelijk Westland Infra en afvalverwerker HVC.

Er bestaat een risico dat belangrijke bedrijven wegtrekken uit het gebied.

Nieuwvestiging

Ondanks forse inspanningen door de gemeente zijn er nog niet veel internationale bedrijven die zich willen vestigen in Westland. Uit de stukken blijkt dat de gemeente er drie binnenhengelde op gebied van handel, verticale teelt en onderzoek. Zij zijn gevestigd op ABC Westland.

Er bestaat een risico dat belangrijke bedrijven wegtrekken uit het gebied als ze zelf onvoldoende kunnen uitbreiden of te weinig grote bedrijven zich vestigen. Overigens stelt oppositiepartij Westland Verstandig dat één van de drie buitenlandse bedrijven een Chinese brievenbusfirma is van weliswaar een grote Chinese tuinbouwpartij. De gemeente liet in 2016 plannen los om een vrije economische zone voor bedrijven te ontwikkelen om bedrijven zo min mogelijk in de weg te leggen voor groei.

De tomatenplant kan behalve tomaten ook vezels voor tomatendoosjes opleveren én wellicht ook groene gewasbeschermingsmiddelen tegen meeldauw. Foto: Biobase Greenport Westland-Oostland
De tomatenplant kan behalve tomaten ook vezels voor tomatendoosjes opleveren én wellicht ook groene gewasbeschermingsmiddelen tegen meeldauw. Foto: Biobase Greenport Westland-Oostland

Trage ontwikkeling biobased

Ook op gebied van biobased komt de ontwikkeling in Westland moeilijk op gang. De acquisitie van bedrijven verloopt langzaam in verband met de complexiteit in de keten bij het opzetten van nieuwe verdienmodellen, schrijft de gemeente.

‘Voor het bedrijfsleven valt nog veel te winnen’.

Samenwerking moeilijk

Over tuinbouwontwikkelingsprogramma Coalitie HOT schrijft Westland onder meer: “Samenwerking vormt de kracht van het cluster. Het proces van échte samenwerking (binnen en tussen de ketens) blijft een uitdaging. Voor het bedrijfsleven valt nog veel te winnen.”

Als tuinbouwbedrijven in Westland er niet in slagen een verdienmodel te verbeteren voorziet de gemeente een versnelde sanering door bedrijven die het wel redden, of mogelijk opnieuw een zware periode voor het tuinbouwbedrijfsleven.

Of registreer je om te kunnen reageren.