Home

Nieuws

Recordvertrouwen in tuinbouw

Ondernemers in de glastuinbouw en vollegrond hebben van alle landbouwsectoren het meeste vertrouwen in hun onderneming.

In het eerste kwartaal van dit jaar steeg het ondernemersvertrouwen in de glastuinbouw naar recordhoogte. Dat blijkt uit metingen van Wageningen Economic Research. Dat vertrouwen is gebaseerd op een enquète onder negenhonderd bedrijven over de huidige bedrijfssituatie en de verwachtingen dit jaar. Voor glastuinbouw ligt dat vertrouwen al meer dan een jaar ver boven het gemiddelde. Dat was in lijn met de rentabiliteit in 2016, die in de glastuinbouw veel hoger was dan elders.

Vollegrondstuinders

De glastuinbouw wordt qua ondernemersvertrouwen op de voet gevolgd door de vollegrondstuinders. In het eerste kwartaal steeg het vertrouwen in de glastuinbouw in de eigen onderneming. Bij vollegrondstuinders liep dat wat terug, maar blijft dat vertrouwen nog altijd hoger dan in andere sectoren. Wel loopt het gemiddelde vertrouwen in de landbouw op dit kwartaal.

Kostenstijging voorzien

Glastuinders verwachten vooral dat de kosten zullen gaan stijgen. De ondernemers zijn ook iets minder positief over de te verwachten omzet en winst. Ondernemers voorzien dat de opbrengstprijzen gelijk zullen blijven en dat de productie zal gaan toenemen. Ook vollegrondstuinders verwachten dat de kosten verder zullen stijgen en een sterk negatieve invloed zullen hebben op hun bedrijfsvoering. De verwachtingen over de productie zijn ook lager dan een kwartaal geleden. Een betere prijsvorming ligt volgens de ondernemers wel in het verschiet en de verwachtingen zijn dat er ook een hogere omzet kan worden behaald in de komende twaalf maanden.

Index maatgevend

De vertrouwensindex in de glastuinbouw (score 27,7) ligt ruim boven het niveau voor land- en tuinbouw gemiddeld (18,8). De index is een maat voor het aantal bedrijven dat positief is ten opzichte met pessimistische bedrijven.

Of registreer je om te kunnen reageren.