Home

Nieuws

D66: voer inspecties schijnconstructies op

D66 wil van minister Asscher weten hoeveel inspecteurs nodig zouden zijn om het aantal inspecties op arbeidsmarktfraude op te voeren naar 3.800 tot 4.800.

In het jaarplan 2017 van de Inspectie SZW is de raming voor 2016 terug geschroefd naar 2.500 tot 3.500. Dat is een daling van 35% en voor D66 is die daling onverklaarbaar. Ook voor 2017 zou de inzet verlaagd zijn. De leden van de D66-fractie vragen of de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan toelichten waarom het aantal inspecties in deze categorie wordt verminderd. Ook wil D66 van de minister horen wat het nagestreefde maatschappelijke effect is van de maatregel.

Het gaat om een schriftelijk overleg naar aanleiding van het jaarplan van de Inspectie SZW.

‘Weinig illegalen’

Recent publiceerde de Inspectie SZW zijn jaarverslag. In dat jaarverslag maakt de Inspectie resultaten bekend van haar inspecties in de open teelten asperge-, aardbeien-, groente-, bomen- en bollenteelt. Bij 38% van de geïnspecteerde bedrijven constateerde de Inspectie een overtreding; meestal van de Arbeidstijdenwet. Inspecteurs troffen ondeugdelijke registraties aan – waardoor de naleving van de arbeid- en rusttijden niet kon worden controleerd. Ook gaat het om feitelijke overschrijding van de maximaal toegestane arbeidstijden. Slechts een enkele keer constateerde de Inspectie overtredingen op grond van de Wav (illegalen).

Of registreer je om te kunnen reageren.