Home

Nieuws 1 reactie

ZON voorziet pauzejaar GMO

De Limburgse afzetorganisatie ZON start een discussie met telers over de toekomst van GMO binnen het bedrijf.

“Zoals het er nu naar uitziet zal ZON ook in 2018 gedwongen zijn een pauzejaar te nemen’, zegt directeur Michiel van Ginkel in het ledenblad ZON Magazine. GMO zal tegen de huidige voorwaarden in Nederland nog maar heel beperkt worden aangevraagd, vreest Van Ginkel in een tweegesprek met VVD-Kamerlid Helma Lodders. Van Ginkel is als voorzitter van koepel DPA op dit moment ook betrokken bij evaluatie van de Nederlandse uitvoering van GMO.

Knelpunten

In het tweegesprek in het ledenblad vraagt Lodders Van Ginkel om concrete voorbeelden van knelpunten met GMO. Van Ginkel noemt meerdere knelpunten. Zo kunnen telers niet altijd elke kilo verantwoorden die buiten de veiling wordt afgezet. Telers moeten dat vooraf aanvragen, maar kleine afwijkingen in de boeken worden streng bestraft.

Ook is moeilijk te controleren dat telers bij alle media-uitingen verplicht melden dat ze lid zijn van ZON. “En dat moeten we allemaal controleren. Dat is onmogelijk, terwijl de RVO en NVWA de regels op dit punt heel stringent toepassen. Elke keer wanneer een nieuwe telersvereniging wordt gecontroleerd lijken er nieuwe eisen te ontstaan en lijkt de lat hoger gelegd te worden.”

Onderhandelingskamer

Bovendien overwegen soms telers het lidmaatschap op te zeggen vanwege de risico’s die kleven aan contacten met supermarktorganisaties. Telers mogen namelijk niet aan onderhandelingen deelnemen, terwijl een vraaggestuurde afzet vraagt om contact tussen telers en supermarkten. “Nu moeten we aantonen dat op het moment dat er over prijs gepraat wordt, dat ZON de regie heeft en dat de teler de onderhandelingskamer heeft verlaten. We zijn er nog steeds niet uit hoe we dat moeten doen.”

Eén reactie

  • P Verschuren

    RVO moet gewoon een nette uitgang voor telersverenigingen maken als de voorwaarden zo belachelijk worden dat kosten/baten volledig doorslaan naar de verkeerde kant. Als telersverenigingen enkel nog de lasten moeten dragen en er geen inkomsten meer tegen over staan dan schiet de GMO regeling zijn doel voorbij. Zorg dan dat telersverenigingen kunnen stoppen zonder een 10 jaar durende lijdensweg die het hele systeem van telersverenigingen alleen maar ondermijnt.

Of registreer je om te kunnen reageren.