Home

Nieuws

Naktuinbouw: zes klachten uitgangsmateriaal toegekend

In 2016 heeft Naktuinbouw zes klachten over uitgangsmateriaal toegewezen aan de betreffende groenteteler.

In 2015 werden vier klachten toegekend. Dat blijkt uit het jaarverslag van de organisatie over 2016. Van vijf klachten over uitgangsmateriaal oordeelde Naktuinbouw in 2016 dat die ongegrond waren. In 2015 oordeelde de organisatie dat tien klachten ongegrond waren.

Eerst zelf oplossing zoeken

Een klacht moet aan bepaalde voorwaarden voldoen voordat deze in behandeling wordt genomen. Zo moeten afnemer en leverancier eerst met elkaar in contact gaan om de klacht op te lossen. Pas wanneer dit niet lukt, kunnen beide partijen zich tot Naktuinbouw richten voor een onafhankelijk oordeel over bijvoorbeeld raszuiverheid of uitval van planten.

Vier klachten ingetrokken

In vier gevallen werd een klacht ingetrokken tijdens de procedure. Het kan zijn dat teler en zijn leverancier dan alsnog een akkoord hebben gesloten over problemen in het gewas.

Fruitbomen

Daarnaast doet Naktuinbouw onder meer onderzoek naar bacterievuur in en buiten buffergebieden voor fruitbomen. In 2016 vonden onderzoekers 132 besmettingen.

Organisatie

Naktuinbouw nam in 2016 meer mensen in dienst. Het aantal medewerkers steeg van 286 naar 291. Het plantenkundig instituut heeft sinds kort een nieuwe voorzitter, namelijk Agnes van Ardenne. In zijn voorwoord schrijft oud-voorzitter Henk Lange dat de fusiebesprekingen met de bloembollenkeuringsdienst is stopgezet. Hij was 15 jaar voorzitter van Naktuinbouw en voorziet een nieuw tijdperk voor de plantenveredeling en teelt met nieuwe technieken.

Of registreer je om te kunnen reageren.