Doorgaan naar artikel

Kabinet: Europa geen teeltvoorschrift laten opleggen

De Europese Commissie wil teeltvoorschriften kunnen opleggen aan bedrijven. Het kabinet vindt dat te ver gaan.

Dat blijkt uit een beoordeling door het kabinet van de nieuwe Europese concept-verordening plantaardig uitgangsmateriaal (PRM). Die nieuwe Europese regels zullen tot 10% extra lasten zorgen voor het bedrijfsleven. Deze nieuwe verordening moet tien bestaande richtlijnen voor diverse soorten plantaardig teeltmateriaal vervangen. De Europese Commissie wil dat uitgangsmateriaal duurzamer wordt, bijvoorbeeld door minder gebruik van middelen op nieuwe robuustere rassen.

De Europese Commissie stelt voor om teeltvoorschriften te kunnen opleggen bij gebruik van specifieke soorten teeltmateriaal. Zo wil ze eventuele nadelige bijeffecten van deze teelt tegen gaan. Het kabinet is daar geen voorstander van, omdat het te ver gaat om de doelstellingen van de verordening te halen. Het kabinet zal om opheldering vragen. Als deze bevoegdheid wel bij de Europese Commissie komt te liggen, zal het kabinet erop inzetten ‘dat deze scherp begrensd wordt tot specifieke situaties’.

Duurder uitgangsmateriaal, minder kosten voor middelen

In grote lijnen is het kabinet wel positief over de concept-verordening. Het voorstel heeft als doel uniformering van de regelgeving voor het in de handel brengen van plantaardig uitgangsmateriaal binnen Europa. Ook zorgt het ervoor dat duurzaamheid een belangrijker rol gaat spelen in de toelating van nieuwe plantenrassen op de markt. Dat is in lijn met de Green Deal, het Europese akkoord over verduurzaming.

Nu bedragen kosten van keuring en toelating van rassen jaarlijks ongeveer € 42 miljoen. Het bedrijfsleven draagt deze lasten volledig. De kosten zullen met zeker € 4 miljoen stijgen. Een nieuwe verplichting wordt de uitgebreide 5-jaarlijkse rapportageplicht en kost € 0,5 miljoen. Het kabinet verwacht dat uitgangsmateriaal duurder wordt, maar daar staat tegenover dat telers minder kwijt zullen zijn aan middelen op meer robuuste rassen.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin