Home

Nieuws

‘Europese steun voor Greenports’

Provincie Zuid-Holland is positief over meer Europese ondersteuning van haar transitiebeleid in onder meer glastuinbouw.

Dat kan als voorbeeld dienen voor andere regio’s in Europa en daarvoor meer Europese ondersteuning verwachten. Dat is de uitkomst van een bezoek van bestuurders van de provincie aan Brussel.

Het Havenbedrijf Rotterdam en de Greenport zijn twee voorbeelden van sectoren om Zuid-Holland schoner, slimmer en duurzamer te maken, stelt de provincie. Daarbij speelt het bedrijfsleven een belangrijke rol. Zo nam Zuid-Holland juist deze maand een warmteplan aan om restwarmte en geothermie versneld bij kassen en huizen te krijgen.

‘Real life testing ground’

Het bezoek stond in het teken van een breed regionaal investeringsprogramma van de provincie, met als overkoepelend thema ‘Zuid-Holland in Transitie’. De provincie levert een grote bijdrage aan de Europese uitdagingen op gebied van modernisering van de industrie, de energie- en de klimaattransitie, zo stelt de provincie zelf.

Daarbij vond de provincie weerklank bij de Europese ambtenaren van de verschillende directoraten (Europese ministeries). “Verschillende Directoraten Generaal (DG’s) hebben tijdens het bezoek aangegeven dit graag met ons in de praktijk te willen brengen. Kortom: Zuid-Holland wordt als ‘real life testing ground’ omarmd.”

Of registreer je om te kunnen reageren.