Home

Nieuws

‘Scherpere eisen middelen nu Duitsland stapeling toetst’

Duitsland gaat vanaf 2018 in de toelating van nieuwe gewasbeschermingsmiddelen ook stapelingseffecten meenemen.

Na meer dan vijftien jaar van discussie en onderzoek lijkt daarmee nu een start te worden gemaakt met een aanscherping van het middelenbeleid. Het Duitse Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) wacht nog op een richtlijn van de Europese voedselveiligheidsorganisatie Efsa, maar kondigt al wel de stap aan voor 2018.

Stapeling

De gezondheidseffecten van een middel worden opgeteld bij andere middelen met dezelfde schadelijkheid op bijvoorbeeld lever. Nu wordt er net gedaan of een consument of medewerker alleen maar aan een enkel bestrijdingsmiddel wordt blootgesteld, stelt het Pesticide Actionnetwork Europe (PAN). Het kan volgens deze koepel van milieuorganisaties, zoals Milieudefensie, niet anders dan dat de maximale residunormen voor middelen in groente en fruit door deze stap aangescherpt wordt. “Overheden nemen nu dan eindelijk hun verantwoordelijkheid. Supermarkten in West-Europa hebben al bovenwettelijke eisen gesteld voor residuen, maar dat is alleen in West-Europa. Er zijn landen in de EU waar het onderwerp helemaal niet speelt omdat er bij de overheid geen capaciteit is. Tweederangs product gaat dan ook naar landen als Bulgarije en Letland”, aldus PAN-beleidsmedewerker Hans Muilerman.

Omwonenden

De stap van de Duitse BfR zal met name voor omwonenden van teeltbedrijven consequenties hebben, verwacht PAN Europe. “Die omwonenden zijn altijd vergeten in het toelatingsbeleid. Dat zal hierdoor wel veranderen, maar de grootste impact zal mijns inziens zitten in de te verwachten aanscherping van de maximale residunormen.”

Of registreer je om te kunnen reageren.