Home

Nieuws

Nog 1 telersvereniging in onzekerheid over GMO

De Rijksdienst voor Ondernemers (RVO) heeft afgelopen maand voor zes telersverenigingen ingestemd met GMO-aanvragen voor 2017. Eén aanvraag is afgekeurd.

Voor de eerste zes verenigingen is de GMO-toekenning daarmee definitief. Het gaat om wijzigingsverzoeken van lopende meerjarige programma’s. Buiten die zes toegekende aanvragen is één aanvraag afgekeurd voor een nieuw operationeel meerjarig programma. Dat stelde telersvereniging Nautilus zelf al vorige week. De vereniging viel als enige onder nieuwe nationale GMO-voorwaarden, omdat haar programma afliep. Nautilus had dus te maken met de nieuwe voorwaarden die staatssecretaris Martijn van Dam in 2016 afstemde met het bedrijfsleven voor GMO.

Nautilus is nu in onzekerheid over doorgang van bestaande projecten, mocht GMO wegvallen dit jaar. De vereniging voert overleg met RVO en ministerie over de ontstane situatie. Drie andere telersverenigingen besloten dit jaar af te zien van GMO vanwege de onduidelijkheid in nieuwe voorwaarden en procedures.

'Samen met sector opgesteld'

Van Dam verdedigde medio januari zijn beleid in een debat over de Europese landbouwraad. Het verslag van dat debat is net gepubliceerd. Van Dam stelde daarin over GMO: "Ik ben zeker bereid om hierover met de sector contact op te nemen, maar ik wijs er wel op dat we dit hele pakket juist samen met de sector hebben opgesteld. We hebben dat gedaan om ervoor te zorgen dat we op voorhand zo veel mogelijk duidelijkheid konden bieden. Het is dus niet zo dat het ministerie het allemaal in zijn eentje heeft bedacht. Er is juist zeer intensief met vertegenwoordigers van de sector overlegd om te komen tot die nationale strategie en de onderliggende regelgeving."

'Ongelooflijk belangrijke sector'

Telersverenigingen die tegen vragen oplopen op het moment dat ze hun operationele programma's willen maken, kunnen zich daarover melden. "Dat is sowieso goed, omdat het doel is dat er zo veel mogelijk gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden die er zijn en van de ondersteuning die er is. Het zou echt zonde zijn om dat te laten liggen, want het kan echt onze tuinbouw helpen. Niet alleen om de eigen processen verder te verduurzamen en om te innoveren, maar ook om de marktpositie verder te versterken. Dat sluit allemaal heel nauw aan bij mijn inzet bij de ondersteuning van deze voor Nederland ongelooflijk belangrijke sector."

Of registreer je om te kunnen reageren.