Home

Nieuws

Illegale gewasbeschermers in beslag genomen

Het Openbaar Ministerie onderzoekt een bedrijf dat niet-toegelaten gewasbeschermingsmiddelen importeert en verhandelt.

In kader van het onderzoek heeft de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) donderdag 7 december 64.000 liter gewasbeschermingsmiddelen in beslag genomen, dat maakte de autoriteit vrijdag bekend. De actie vond plaats op verschillende plekken in Nederland.

Distributiepunten

25.000 liter is in beslag genomen bij de verdachte importeur, de overige 39.000 liters komen van 4 verschillende distributiepunten.

Onduidelijke welke middelen

Het is niet bekend om wat voor soort middelen het gaat. In verband met het lopende strafrechtelijk onderzoek wil de NVWA geen verdere toelichting geven.

Risico’s illegale middelen

De NVWA benadrukt in haar persbericht wat de risico’s zijn van illegale gewasbeschermingsmiddelen.

‘Binnen de Europese Unie mogen alleen toegelaten gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt. Deze middelen zijn uitgebreid getoetst op mogelijke schadelijke effecten voor het milieu, de volksgezondheid en de arbeidsomstandigheden van de gebruiker. Niet-toegelaten middelen zijn niet getest. Hun samenstelling is onbekend; ze bevatten soms verboden stoffen en niet zelden mengen de fabrikanten ervan allerlei middelen. Daardoor kan er gevaar ontstaan voor mens, dier en milieu.

Daarnaast is illegale handel in bestrijdingsmiddelen concurrentievervalsend. Bedrijven die de regels ontduiken hoeven minder kosten te maken dan een handelaar die zich wel aan de regels houdt. De economie is gebaat bij eerlijke handel, mede daarom pakt de overheid de illegale handel aan’, aldus de NVWA.

Of registreer je om te kunnen reageren.