Home

Nieuws 1 reactie

Glasgroentetelers grootverdieners agrarische sector

Glasgroentetelers verdienen van alle agrariërs het meeste. Dat blijkt uit cijfers van Wageningen Economic Research (WER).

Voor het derde achtereenvolgende jaar zijn de inkomens in de glasgroenteteelt de hoogste van de gehele land- en tuinbouw. De glastuinders hebben een gemiddeld inkomen van € 326.000 per onbetaalde arbeidsjaareenheid. Daarmee steekt de ondernemer op een glasgroentebedrijf ver uit boven het gemiddeld agrarisch ondernemersinkomen van € 70.000.

Op zich is die € 70.000 een stijging van bijna 23% ten opzichte van 2016, terwijl in de glasgroente het gemiddeld in komen juist iets afnam. In 2016 was het nog € 340.000 en in 2015 zelfs € 344.000. Inkomensgroei werd vooral gehaald door melkveehouders, varkenshouders en opmerkelijk genoeg (ondanks vogelgriep en de fipronil-crisis) gemiddeld ook door pluimveehouders.

Inkomen fruitteler groeit bescheiden

Inkomensgroei was ook te zien bij het gemiddelde fruitbedrijf, dat omhoog kroop van een teleurstellende € 40.500 naar een ook nog bescheiden € 43.600 per ondernemer. Die groei werd vooral gerealiseerd vanwege betere resultaten in de zachtfruitsector.

Vollegrondsgroente minder rooskleurig

Krimp was er bij de inkomens van vollegrondsgroentetelers. Vorig jaar presteerden ze met gemiddeld € 57.400 per ondernemer nog een stukje boven het landelijk agrarisch gemiddelde. Dit jaar bleef door lage productprijzen het gemiddeld inkomen steken op € 47.900 per ondernemer.

Daling financieringslasten

Opvallende zaken aan het economisch agrarisch jaar waren voor het eerst een daling van de gemiddeld de financieringslasten per agrarisch bedrijf. En voor het eerst een gemiddelde rentabiliteit van boven de 100: per € 100 kosten meer dan € 100 berekende opbrengsten – dus inclusief de marktconform berekende maar niet daadwerkelijk als euro’s de bedrijfsportemonnee verlatende kosten voor de inzet van eigen arbeid en de eigen kapitaal.

Voor glasgroentebedrijven ligt deze boekhoudkundige rentabiliteit voor 2017 zelfs op 123. In de vollegrondsgroenteteelt staat dit getal precies op 100. En de fruittelers halen gemiddeld 95.

Eén reactie

  • j Berkvens

    We betalen minimumlonen. Krijgen ook nu weer maximum-resultaten. De handel en consument betalen op vele manieren onze winst. Dank daarvoor.

Of registreer je om te kunnen reageren.