Doorgaan naar artikel

Inkomens vollegrond deze eeuw nog niet zo hoog

Inkomens vollegrond

Oogst prei in de Hoekse Waard. - Foto: ANP

De inkomens in de vollegrond groeien met meer dan een kwart en komen dit jaar uit boven het gemiddeld toch al prima inkomen van alle boeren en tuinders.

Op vollegrondsgroentebedrijven wordt voor 2023 een gemiddeld inkomen uit bedrijf per onbetaalde arbeidsjaareenheid geraamd van circa € 120.000. Dat is een stijging van € 32.000 ten opzichte van 2022. Volgens de cijfers van Wageningen Economic Research het hoogste inkomen sinds 2000. De omzet uit vollegrondsgroente stijgt in 2023 fors door een prijsstijging van enkele producten bij een lager productievolume als gevolg van een kleiner bedrijfsareaal en een lagere productie.

Opbrengsten versus kosten 110%

De gemiddelde kosten zijn volgens de ramingen van de WUR onderzoekers in 2023 circa 5% hoger dan in 2022. Deze stijging doet zich bij alle kostenposten voor, behalve bij energie en de financieringslasten. De stijging bij de grote kostenposten betaalde arbeid (+10%), materiële activa (+3%) en kosten die direct verbonden zijn aan de teelt zelf, zoals uitgangsmateriaal, meststoffen en gewasbescherming (+7%), dragen in absolute zin het meeste bij aan de kostenstijging. Desalniettemin stijgt de gemiddelde rentabiliteit (opbrengsten versus betaalde én toegerekende kosten) van 104 naar 110%.

De financiële resultaten verschillen wel aanzienlijk tussen teelten, waarbij de wisselwerking tussen weers- en marktomstandigheden een belangrijke rol spelen. Voor veel groenteteelten was het weer niet onverdeeld gunstig door een koud voorjaar en een nat najaar. Prijstechnisch hoeft dat echter te deren, zoals bijvoorbeeld bleek op de bloemkoolmarkt.

Akkerbouw blijft iets achter

In vergelijking hebben akkerbouwers in 2023 een net iets minder goede balans tussen weer en markt bereikt. Vorig jaar scoorden deze deelsector met € 143.000 een flink hoger inkomen dan de vollegrondsgroenteteler. Nu is het met een geraamde € 110.000 juist net een kleine 10% lager dan in de vollegrond.

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin