Home

Nieuws

Een op de 10 ondernemers zit in de problemen

Meer dan de helft (52%) van de Nederlandse ondernemers heeft weleens een periode van zwaar weer meegemaakt, blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel.

Daarnaast heeft ruim een op de 10 ondernemers ondanks de aantrekkende economie nog steeds last van forse zakelijke tegenslag. Ze kunnen hun rekeningen niet betalen, hebben last van een tekort aan opdrachten of hebben moeite met het krijgen van een financiering. Ook op andere manieren hebben ze het lastig, aldus de Kamer van Koophandel (KvK) na eigen onderzoek onder bijna 1.200 ondernemers. De uitkomsten zijn opgenomen in het rapport ’Ondernemers in zwaar weer’.

Velen spreken hun privérekening aan om zakelijke gaten te dichten

De getroffen ondernemers worden geconfronteerd met argwaan over de werkelijke reden van de tegenslag, wantrouwen bij banken en klanten en soms ontstaat zelfs sociale uitsluiting. Stress, ook in het gezin, en slapeloze nachten zijn het gevolg. Velen spreken hun privérekening aan om gaten te dichten. Uit het onderzoek blijkt dat op zakelijke tegenslag in Nederland een taboe rust.

Wantrouwen bij de banken

Van de ondernemers met een forse zakelijke tegenslag heeft bijna de helft het gevoel er helemaal alleen voor staan. Ruim 60% denkt dat dit gevolgen heeft voor de financiële situatie, bijna een even groot percentage ervaart stress als gevolg van de tegenslag. Van de ondernemers die last hebben van negatieve vooroordelen, ervaart 39% wantrouwen bij de banken.

Ruim driekwart van de ondernemers praat over zorgen met vrienden en of familie, met de accountant of met andere ondernemers. De helft van deze ondernemers denkt hieraan ook daadwerkelijk iets te hebben gehad. De meeste ondernemers maken tot nu toe (zeer) weinig gebruik van deskundige instanties die adviseren over manieren om de problemen het hoofd te bieden, zoals de Kamer van Koophandel en MKB Doorgaan.

Of registreer je om te kunnen reageren.