Doorgaan naar artikel

Geen uitkering boedel Quality Queen aan telers

Het faillissement van handelsbedrijf Quality Queen is afgerond. Telers hoeven geen uitkering te verwachten uit het faillissement. Feitelijk is van de vruchtgroente de bank betaald.

Dat blijkt uit het financieel verslag van curator Mathieu Souren. De boedel van Quality Queen Sales bedraagt bedraagt € 650.049. Dat dekt bijna precies de claims van de Belastingdienst en UWV. Het is een vereenvoudigde afwikkeling, stelt Souren desgevraagd. “Alleen preferente schuldeisers worden dan betaald. Dan kom je aan concurrente schuldeisers niet toe.”

In 2021 diende telersvereniging Best of Four nog een vordering in van € 2,2 miljoen voor geleverde vruchtgroente die nooit betaald zijn. Daar zien de telers niets van terug, is de conclusie. Best of Four is opgegaan in Oxin Growers. Deze uitkomst is voor deze telersvereniging nog niet bekend. De claim is tot op het laatst overeind gebleven voor de telers, stelt de telersvereniging.

Bank betaald

Souren noemt de afwikkeling relatief eenvoudig, ondanks een langlopende discussie met Rabobank in deze zaak. In 2019 bij de start van het faillissement stelde Souren dat uit de opbrengst van de onbetaalde vruchtgroenten feitelijk de Rabobank is betaald.

Hij verbaasde zich ook over het risico dat soms wordt gelopen in de tuinbouw. Met name het weerrisico. Extreme warmte leidde in 2019 tot leveringsproblemen. Het bedrijf moest duur bijkopen. Dit zei hij er toen over: “Ik heb dat nagevraagd bij andere bedrijven. Zij zeggen dat dit met de contractvorm te maken heeft. Bij speciale omstandigheden is er sprake van overmacht en moet de supermarkt accepteren dat de inkoopprijs omhoog gaat. Als je die afspraak niet hebt, wordt het lastig.”

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin