Home

Nieuws 1 reactie

CDA, VVD en SGP bezorgd over bodemvruchtbaarheid

CDA, VVD en SGP maken zich grote zorgen over de vruchtbaarheid van de bodem. Dat blijkt uit de schriftelijke vragen die zij gesteld hebben naar aanleiding van de eerste plannen van staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) voor het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn, voor de periode van 2018 – 2021.

Beide partijen vinden dat het generiek aanscherpen van de gebruiksnormen niet meer aan de orde moet zijn. CDA‘er Jaco Geurts vindt dat ook op zand- en lössgrond het verlagen van de gebruiksnormen niet meer de maatregel moet zijn om het nitraatgehalte in het grondwater te verlagen. Hij pleit voor een andere, gebiedsgerichte aanpak.

‘Bodemvruchtbaarheid holt achteruit’

“Onderzoek en praktijkervaringen leren dat de bodemvruchtbaarheid op veel percelen achteruit holt. We zijn bang voor een negatieve spiraal”, aldus de SGP, die vindt dat Van Dam het probleem urgenter aan moet pakken. “Behoud van bodemvruchtbaarheid moet een belangrijk doel van het zesde actieprogramma worden”, vindt SGP.

Behoud van bodemvruchtbaarheid moet een belangrijk doel van het zesde actieprogramma Nitraat worden. - Foto: Mark Pasveer
Behoud van bodemvruchtbaarheid moet een belangrijk doel van het zesde actieprogramma Nitraat worden. - Foto: Mark Pasveer

Geurts zet vraagtekens bij het plan van Van Dam om in te grijpen in het teeltplan en hoe zich dit verhoudt met inkomstenderving bij boeren. CDA vraagt Van Dam ook andere bronnen dan de landbouw die effect hebben op het nitraatgehalte in het grondwater in kaart te brengen.

VVD‘er Lodders vindt dat de gebruiksnormen beter moeten worden afgestemd op de praktijksituatie, omdat ze vindt dat de gebruiksnormen en -voorschriften niet passen in de Nederlandse hoogproductieve landbouw. Ze vraagt Van Dam de normen beter te laten aansluiten bij de praktijk.

Eén reactie

  • P Verschuren

    Waarom stelt niemand ooit de vraag hoe het toch mogelijk is dat jaarlijks (behalve dan in de jaren met de extreemste weersituaties zoals dit jaar
    ) nieuwe opbrengstrecords worden gevestigd als de grond blijkbaar in zo'n slechte conditie is? Het blijkt in zijn geheel genomen nogal mee te vallen met die bodemvruchtbaarheid en van achteruit hollen lijkt mij zeker geen sprake,

Of registreer je om te kunnen reageren.