Home

Nieuws

'Accijns op gewasbescherming lost niets op'

Een Duitse studie stelt dat een heffing het gebruik van landbouwgif vermindert. De landbouwsector gelooft daar niets van.

Een accijns op gewasbeschermingsmiddelen om het verbruik terug te dringen, drijft de kosten op en leidt ertoe dat in bepaalde regio’s de akkerbouw niet meer loont. Een heffing heeft bovendien niet het gewenste effect, stelt de Duitse fabrikantenfederatie Industrieverband Agrar (IVA). De federatie reageert op een wetenschappelijke studie van de universiteit van Leipzig, die is opgesteld in opdracht van het landbouwministerie van de deelstaat Sleeswijk-Holstein. De onderzoekers concluderen dat een heffing op gewasbeschermingsmiddelen resulteert in een kleinere inzet van de middelen.

Afhankelijk van termijn

Volgens het IVA deugt de argumentatie van geen kanten. De onderzoekers stellen dat de inzet van middelen sinds 1993 met 36% is gestegen. Maar 1993 was toevallig een jaar waarin heel weinig middelen zijn gebruikt, stelt de IVA. Als de auteurs van 1987 waren uitgegaan, een jaar met een recordhoge inzet, zou men voor hetzelfde geld kunnen beweren dat het verbruik de afgelopen 30 jaar juist met ruim 10% is gedaald. De ontwikkeling van het middelenverbruik kan daarom alleen zinvol worden vergeleken aan de hand van gemiddelde waarden gedurende een lange termijn, aldus het IVA.

IVA stelt dat akkerbouwers heel precies werken met gewasbeschermingsmiddelen. - Foto: Peter Roek
IVA stelt dat akkerbouwers heel precies werken met gewasbeschermingsmiddelen. - Foto: Peter Roek

Denemarken niet vergelijkbaar met Duitsland

De organisatie stelt verder vast dat het verbruik moet worden afgezet tegen de oogstvolumes. Deze zijn door de gestegen productiviteit door de jaren heen groter geworden, maar de middeleninzet is niet in dezelfde mate meegegroeid. Zo bekeken is het verbruik dus minder geworden.

Misleidend is tevens naar het oordeel van het IVA het argument, dat in Denemarken - waar al accijns wordt geheven op middelen - met minder landbouwchemie dezelfde hectareopbrengsten worden gehaald als in Duitsland. De vergelijking gaat echter niet op, stelt IVA. In veel Duitse regio’s zijn klimaat, grond en neerslaghoeveelheden heel anders dan in Denemarken. De onderzoekers hadden beter een vergelijking kunnen maken met de aangrenzende deelstaat Sleeswijk-Holstein. Dan zou zijn gebleken dat de tarweopbrengsten in Denemarken 20% lager uitpakken. Tevens wordt in de studie niet vermeld dat Deense tarwe nauwelijks nog de bakkwaliteit bereikt en alleen als veevoer kan worden gebruikt.

Rationeel handelende managers

Verder vindt IVA dat de studie ten onrechte er van uitgaat, dat boeren verkwistend omgaan met gewasbeschermingsmiddelen. “Als zij echt de domme boeren zijn waarvoor de auteurs ze kennelijk houden, blijft onduidelijk waarom ze van de ene op de andere dag rationeel handelende agrarische managers worden zodra er een middelenaccijns wordt ingevoerd,” aldus het IVA.

De organisatie is ervan overtuigd dat telers alleen die hoeveelheid middelen gebruiken die in een gegeven situatie nodig zijn. Het heeft namelijk geen zin meer middelen te gebruiken, als niet duidelijk is of ze dan nog helpen.

Of registreer je om te kunnen reageren.