Home

Nieuws

Schippers trekt €81,6 miljoen uit voor NVWA

Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) Edith Schippers besteedt €81,6 miljoen aan de NVWA voor het bewaken van de veiligheid van voedsel- en consumentenproducten op grond van de wettelijke normen.

Uit een overzicht van de kengetallen over voedselveiligheid blijkt dat het aantal verloren gezonde levensjaren ten gevolge van voedselinfecties daalt:

  • Toxoplasma vormt met 1.950 verloren gezonde levensjaren de grootste ziektekiem die via voedsel gezondheidsproblemen veroorzaakt.
  • Campylobacter is met 1.530 jaren nummer 2,
  • Salmonella volgt met 500 jaren.
  • Het hepatitis E-virus veroorzaakt 3 verloren gezonde levensjaren, zo blijkt uit de informatie van het ministerie.

Miljoenen voor preventie zoönosen

Op het gebied van ziektepreventie trekt het ministerie van VWS €16,3 miljoen aan subsidies uit voor de bescherming tegen infectieziekten, chronische ziekten en jeugdgezondheidszorg. Een substantieel deel hiervan gaat naar preventie van zoönosen. Het ministerie trekt geld uit voor de stichting Q-support om patiënten met Q-koorts te ondersteunen. Daarnaast gaat er geld naar de oprichting van het Kennisplatform Intensieve Veehouderij en Humane Gezondheid, dat lokale bestuurders kan adviseren bij bestuurlijke beslissingen bij ontwikkelingen in de veehouderij.

Ook vervolgonderzoek van het onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden en de inrichting van een goede landelijke structuur om infectieziektedreigingen inclusief zoönosen snel te kunnen signaleren en bestrijden krijgt financiering. Daarnaast worden onderzoeken gefinancierd in het kader van het terugdringen van antibioticaresistentie.

Beleidsmaatregelen opstellen in 2017

Op het gebied van milieu- en voedselveiligheid wordt door onderzoek beter inzicht verkregen in de transmissieroutes (overdracht) van resistente bacteriën naar de mens. In 2017 worden gerichte beleidsmaatregelen afgesproken en in gang gezet.

Of registreer je om te kunnen reageren.