Home

Nieuws

Rabo: Meer aandacht voor weerverzekering

De Rabobank gaat de brede weersverzekeringen nadrukkelijker bij open teelten onder de aandacht brengen bij financieringen.

Dat zei Ruud Huirne, directeur Food & Agri bij Rabobank bij de opening van de Aardappeldemodag deze week in Westmaas. "Als zo'n verzekering het risico voor de bank verlaagt, kan dat leiden tot een scherper aanbod voor de financiering."

In de glastuinbouw is de verplichting om een hagelverzekering af te sluiten voor de glasopstanden gangbaar. In de openteelten is verplichting niet aan de orde. Huirne sprak wel van 'misschien verplicht.
Aanleiding voor de extra aandacht voor weersverzekering in de open teelten is het extreme weer afgelopen voorjaar, die in zuidoost Nederland gepaard ging met zware hagel. "Dit is een issue", aldus Huirne, "het weer wordt grilliger. Zuidoost-Brabant staat ook niet bekend als een hagelgebied. Daarbij is het ook goed om te kijken naar asbest."
Of en in welke mate een akkerbouwer zich tegen extreem weer zou moeten verzekeren, hangt volgens Huirne af van de financiële buffer die er is.

Afwikkeling loopt nog

De afwikkeling van schades door noodweer en wateroverlast eind juni en eerder dit jaar is nog niet afgerond. Over de brede weersverzekering zijn de meningen sterk verdeeld. Het wordt door de overheid als argument aangevoerd om geen calamiteitenregeling te treffen. Tegelijkertijd hebben veel boeren geen brede weersverzekering afgesloten met het argument dat de premie ten opzichte van de mogelijke uitkering bij schade te hoog is. Dat komt onder meer door de hoogte van het eigen risico vanwege een drempel waaronder geen schade vergoed wordt.
Ook liggen nog tientallen boeren in de clinch met hun verzekeraar over de voorwaarden van hun verzekering of de hoogte van de uitkering. Een deel overweegt nog juridische stappen tegen hun verzekeraars onder meer omdat ze vinden dat hagelschade ten onrechte wordt uitgesloten in hun verzekering.
Het ziet er in ieder geval niet naar uit dat er enige financiële compensatie komt vanuit de overheid. Wel zijn maatregelen aangekondigd zoals voor herstelbemesting en uitzonderingen voor vergroeningseisen in het GLB.

Of registreer je om te kunnen reageren.