Doorgaan naar artikel

Nieuwe agrofoodvisie Rabobank gaat over meerkosten en meerprijs

Rabobank gaat in zijn nieuwe agrofoodvisie uit van een tuinbouw die verduurzaamt en waarbij alle milieu- en maatschappelijke kosten worden betaald. Hoe dat moet, ziet de bank nog niet.

Met zijn agrofoodvisie schetst de bank hoe hij wil dat de sectoren zich ontwikkelen tot aan 2040. Verduurzamen moet door de milieugebruiksruimte omlaag te brengen. Huidige en toekomstige eisen aan de productie drijven de kostprijs van landbouwproducten omhoog. De bank denkt dat bedrijven genoeg verduurzamen als de overheid de doelen stelt.

True value: alle kosten meeberekenen in prijs

Rabobank ziet veel in een model van true value. Dat gaat om berekening van alle kosten, zegt sectormanager tuinbouw Arne Bac: “Daarin zitten alle directe transparante kosten verwerkt, kosten voor impact op de omgeving zoals water, lucht en bodem, maar ook maatschappelijke kosten en verduurzaming.” Dat het model niet altijd tot een hogere uitbetaalprijs leidt, ziet Bac ook. Want hoe vertaal je de maatschappelijke en milieukosten en waar leg je de rekening neer?

Nog geen geschikt model om meerkosten

Goede ketenconcepten zijn de beste garantie voor het betalen van die meerkosten. Alleen ziet de bank daarvoor nog geen geschikt model. Vrijwillige concepten om de consument te laten betalen bestaan al, zoals biologisch, maar de groei van de vraag blijft achter.

Als er gedwongen heffingen komen op voedingsproducten om verduurzaming te betalen, stuit je op het probleem dat 90% van de productie in glastuinbouw in het buitenland wordt verkocht. Buitenlandse klanten hebben geen behoefte om te betalen voor milieuproblemen in Nederland. Bovendien zijn kosten van verduurzaming vaak ook lokaal bepaald. Dan is een algemene heffing niet een juist instrument, signaleert de bank.

Het initiatief vanuit het landbouwakkoord om te komen tot een Europese standaardisatie van duurzaamheid en footprintberekening helpt mogelijk wel, zegt Bac. “Dan kun je als Nederland concurreren op duurzaamheid en is prijs minder een issue. De PEFCR-systematiek die in een Europees validatietraject zit, gaat hieraan bijdragen.”

Rabobank kijkt naar verduurzamen bij investeringen

Rabobank investeert ook in het doorlichten van CO2-prestaties van klanten in de glastuinbouw. Dit kan telers helpen de keuze te maken om te investeren met aangepaste financieringsmogelijkheden. Het doormeten van glastuinbouwbedrijven geeft Rabobank inzichten die het gaat gebruiken om andere klanten te adviseren over investeringen.

Verduurzaming is wel een voorwaarde voor financiering geworden. De bank vraagt aan klanten bij een grote investering een routekaart aan te leveren naar klimaatneutraal, en welke investeringen daarvoor nodig zijn.

Overigens heeft de Rabobank wel zogenoemde transitiefinancieringen in het pakket. Voorwaarden voor leningen zouden daarbij gunstiger zijn als een bedrijf stappen zet om te verduurzamen.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin