Home

Nieuws

Meer BD-areaal én meer bedrijven

Het aantal agrariërs dat werkt volgens de biodynamische principes werkt is met 10% toegenomen van 120 in 2011 naar 132 eind vorig jaar. Dat meldt de stichting Demeter, dat de licenties verstrekt, in een speciale monitor over de voortgang van de sector. Het areaal nam toe in dezelfde periode met ruim 22% toe van 5.150 naar 6.289 hectare.

De cijfers (pdf 5,40 MB) zijn inclusief omschakelaars. Daarmee blijft biologisch-dynamische productie vooralsnog een kleine niche. Zelfs de biologische sector, op zich een niche, is met in totaal 1.625 bedrijven en 59.120 hectare vele malen groter.

Boeren en tuinders die werken volgens de biodynamische principes gaan verder dan de wettelijke normen voor biologische productie in Europa. De Demeter-normen en -richtlijnen zijn gericht op een minimale mestgift, hogere dierenwelzijnseisen en verdergaande normen voor grondgebondenheid, om kringlopen te sluiten. Het zijn vaak gemengde bedrijven.

Groei biodynamisch areaal 'uniek'

Op dit moment valt bijna 11% van het biologisch areaal onder Demeter-licentie. De organisatie noemt de groei uniek, in het licht van de teruglopende aantallen boeren en tuinders in Nederland. Uit de cijfers blijkt dat biodynamische bedrijven gemiddeld 48 hectare groot zijn. Dat is wat groter dan een gemiddeld biologisch bedrijf (36 hectare).

De grove groenteteelt volgens het BD-principe beslaat 610 hectare. Fijne groenteteelt is goed voor 111 hectare, fruitteelt voor 106 en de BD-glastuinbouw voor 28 hectare.

Biodynamische landbouw is vooral een Europees fenomeen. Duitsland is goed voor 72.000 hectare onder Demeter-licentie. Italië, Frankrijk en Nederland volgen qua areaal daarna.

Of registreer je om te kunnen reageren.