Home

Nieuws

Aandeel hernieuwbare energie toegenomen

Het aandeel hernieuwbare energie in het totale energieverbruik van Nederland is in 2015 met 0,3 procentpunt gestegen ten opzichte van 2014, tot 5,8%. Op Europees niveau is afgesproken dat het aandeel hernieuwbare energie 14% moet zijn in 2020.

Dat blijkt uit een rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Biomassacentrales zijn goed voor 67%, waarbij afvalverbrandingsinstallaties de grootste producenten zijn, maar ook het bijstoken van bijvoorbeeld gewasresten en houtsnippers neemt toe. Biobrandstoffen zijn goed voor 11% van het totaal en dat is wat minder dan een jaar eerder. De meeste biodiesel en bio-ethanol wordt geïmporteerd.

'Agrarisch' belang in windenergie afgenomen

Windenergie is inmiddels goed voor een vijfde van de hernieuwbare energie. De productie van zonne-energie is de laatste 5 jaar vervijfvoudigd maar blijft met 4% van het totaal beperkt. Relatief veel zonnepanelen liggen op daken van boeren, maar het ‘agrarische’ belang in windenergie is door de opkomst van grote windparken met steeds hogere molens afgenomen.

Of registreer je om te kunnen reageren.