Home

Nieuws

Van Dam maakt controles GMO-subsidie niet openbaar

De controlegegevens op de directe betalingen en andere Europese landbouwsubsidies worden niet per boer openbaar gemaakt.

Staatssecretaris Martijn van Dam meent dat openbaarmaking van die gegevens niet bijdraagt aan de openheid over de besteding van de Europese middelen.

Bovendien vraagt hij zich af of openbaarmaking van de individuele controlegegevens de toets van de rechter zou doorstaan.
De staatssecretaris is wel van plan meer gegevens openbaar te maken over de totalen van verschillende subsidieregelingen. Hij wil bijvoorbeeld laten zien welke bedragen zijn uitgekeerd en welke kortingen daarop zijn toegepast (in totaal) op grond van welke controles.

D66 wil meer openbaarheid subsidiegegevens

D66 vroeg bij de begrotingsbehandeling om meer openbaarheid van de subsidiegegevens. Nu worden naam, postcode en woonplaats van subsidieontvangers vermeld, evenals het bedrag dat zij krijgen aan Europese landbouwsubsidies en op grond van welke regeling.

Van Dam heeft bij de Europese Commissie gecheckt of hij meer gegevens mag openbaar maken, onder meer over de controles die op subsidies worden uitgevoerd. Het antwoord van de Europese Commissie luidt dat Nederland dat zelf moet beoordelen.

Of registreer je om te kunnen reageren.