Home

Nieuws

Naktuinbouw stap verder in aanloop fusie BKD

De besturen van Naktuinbouw en Bloembollenkeuringsdienst (BKD) gaan een businessplan uitwerken dat kan leiden tot een fusie dit najaar.

Volgens Naktuinbouw is dat een nieuwe fase in het samenwerkingstraject. Tot maart werd een oriënterend onderzoek uitgevoerd naar samenwerking en integratie van activiteiten, gevolgd door een verkenningsfase. Uit deze eerste fases blijkt namelijk dat een intensivering van de samenwerking tot meerwaarde voor beide organisaties kan leiden.

Belangrijke ontwikkelingen in de veredelings- , productie- en handelsbedrijven maken samenwerking nodig. Te denken valt aan keuringstechnieken, fytosanitaire eisen, schaalvergroting, ICT en kwaliteitssystemen. Vooruitlopend op de samenwerking starten beide organisaties een intensieve dialoog met klanten, brancheorganisaties, toezichthouders en overheden. De medewerkers van beide organisaties zijn ook nauw betrokken bij dit traject.

Nederland telt vier keuringsdiensten. Drie voor teeltmateriaal: de BKD in Lisse voor bloembollen, de NAK in Emmeloord voor landbouwgewassen zoals maïs en aardappel, en grassen en Naktuinbouw voor teeltmateriaal van bloemen, groenten en bomen. En één keuringsdienst voor zogenoemde groenten en fruit: het Kwaliteitscontrolebureau KCB.

Of registreer je om te kunnen reageren.